Adoptar una estratègia de Residu Zero

L’actual model de consum a Barcelona es basa en una dinàmica d’importació massiva de materials, ús i rebuig. Cada habitant de Barcelona produeix anualment 450 quilos de residus que sumen més de 650.000 tones, que, si se separessin adequadament, podrien generar uns ingressos de més de 60 milions d'euros anuals.

Tanmateix, menys del 30% d'aquests residus són reciclats, el 70% restant acaba en abocadors com els d'Hostalets de Pierola o Cerdanyola, incineradores com la de Sant Adrià de Besòs o cimenteres com les de Montcada o Sant Vicenç dels Horts, fet que contribueix al canvi climàtic i provoca altres impactes ambientals i sobre la salut.

Barcelona En Comú proposa:

  • Adoptar una estratègia de Residu Zero amb l'objectiu de reduir els residus, augmentar la recollida selectiva i no dur residus a incinerar a finals de legislatura, sense que això comporti un augment de l'abocament respecte a la situació actual. Per fer-ho:
    • Es revisarà en primer lloc el model de separació i de recollida de residus a la ciutat a partir d’experiències de recollida selectiva de residus porta a porta introduïdes de manera participativa en alguns barris i de models més simples de separació.
    • S'apostarà per la prevenció de residus i per la minimització del lliurament/distribució de publicitat domiciliari i a la via pública.
    • Es posarà l'accent en la recollida de la fracció orgànica per part de la ciutadania i els comerços i es fomentarà el compostatge casolà i comunitari.
    • Es promourà l’economia de la reutilització i la reparació conjuntament amb empreses d'economia social, així com l’ús compartit i el consum responsable, començant per la contractació pública.
  • Adoptar un paper de lideratge en la modificació del marc legal de gestió, mitjançant el suport a la implantació de sistemes de dipòsit i retorn d’envasos de begudes i l'ampliació dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Ecologia