Actuar contra la privatització i mercantilització de la salut

Per tal de seguir garantint i millorar la salut de la ciutadania de Barcelona, entenem que cal impedir i revertir la privatització i mercantilització dels serveis públics d’assistència sanitària a la ciutat. En concret, proposem:

  • Auditar i revertir, si s’escau, els concerts del Consorci Sanitari de Barcelona, del qual l’Ajuntament de Barcelona forma part, i del qual formen part entitats amb afany de lucre proveïdores d’assistència sanitària (centres hospitalaris i d’atenció primària privats).

  • Reorientar els recursos econòmics i de personal destinats a les entitats privades concertades als serveis sanitaris públics, amb l'objecte de reforçar-ne la qualitat i l'accessibilitat.

  • Treballar per establir incompatibilitats de l'activitat privada en els centres públics, tant institucionals com professionals.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Participació, transparència i rendició de comptes
Salut