Aconseguir que l'atenció a les dones sigui molt més àmplia i real

Augmentar el nombre de punts d'informació i atenció a les dones i reforçar-ne la tasca, atorgant-los més ajudes per tal que l'atenció a les dones sigui molt més àmplia i real. Promocionar les entitats de dones i l'atenció a aquest col·lectiu, especialment pel que fa la violència masclista.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Eixample
Tema: 
Acció social i comunitària
Gènere
Seguretat i convivència