Aconseguir que el solar del carrer Encarnació 62-64 tingui una qualificació d’equipament públic i zona verda

Corregir l’error en el planejament del solar del carrer Encarnació números 62 a 64, intercanviant les qualificacions urbanístiques dels dos solars limítrofs per tal d’aconseguir que el solar tingui una qualificació d’equipament públic i zona verda i, al mateix temps, resoldre la situació d’afectació de l’edifici d’habitatges. Promoure un procés participatiu a partir del pla d’equipaments de Districte per dedicar-ho a equipament públic.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Barri(s): 
La Vila De Gràcia
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat