Aconseguir habitatge social i assequible

Construir habitatge social en diversos solars de propietat municipal i estudiar mecanismes per promoure altres formes de creació d’habitatge assequible en règim de lloguer.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Sants-Montjuïc
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Urbanisme, habitatge i mobilitat