Un programa en comú

Programa electoral de Barcelona en Comú (2015–2019)

Això que tens al davant és un Programa EComú, i com veuràs, suposa un canvi molt important respecte als programes polítics tradicionals. Davant de programes confusos, fets en despatxos, amb la connivència de lobbies i d'esquena a la ciutadania presentem un Programa En Comú.

Un Programa En comú és un document que pretén ser útil per al diàleg ciutadà; el nostre repte és que el document sigui llegit i discutit pels barcelonins i barcelonines, fet que comporta importants novetats en quant als continguts i la manera de presentar-los.

Contra programes amb un llistat de mesures atomitzades, un Programa En Comú aposta per buscar aquelles mesures que prioritzen el bé comú, que són capaces de donar resposta a diverses problemàtiques alhora, que suposen un ús més eficient dels recursos a l'hora de satisfer les necessitats de la major part de la ciutadania. És a dir, un esforç per sumar, per sintetitzar, per aportar transversalitat i actuar en el dia a dia de la ciutat.

Un Programa En Comú també posa en relleu la intel·ligència col·lectiva; a través d'un procés participatiu excepcional que ha fet possible que milers de persones hagin format part de la configuració de propostes, de discutir-ne i de prioritzar-ne.

Però, sobretot, un aspecte crucial d'un Programa En Co és que no es tracta d'un conjunt de promeses electoralistes sinó que suposa un compromís ferm que guiarà la nostra acció a l'Ajuntament; fet imprescindible perquè la ciutadania pugui tornar a implicar-se amb il·lusió en la vida política. Per això el programa inclou els mecanismes que s'utilitzaran per dur-lo a la pràctica i retre comptes sobre el compliment del programa.

Com s'ha elaborat el programa

La construcció col·lectiva del programa s'inicia en el segon semestre de 2014; quan des dels diferents espais de Barcelona En Comú (oberts a totes les persones que hi vulguin participar) es realitzen diagnòstics, propostes i altres accions de reflexió conjunta.

A partir de tot aquest treball es generen unes primeres propostes que se sotmeten a processos de participació presencial i digital oberts al conjunt de la ciutadania. Com a resultat d'aquests processos s'han obtingut:

  • un mandat ciutadà: integrat per les 40 mesures ordenades segons la prioritat que la ciutadania els ha donat. Aquestes mesures constitueixen el nucli del programa de Barcelona En Comú.
  • un conjunt de demandes ciutadanes per als districtes i barris (fem barris), que suposaran el punt de partida per elaborar el Programa d'Actuació Municipal i dels Programes d'Actuació de Districte.

A més, a través dels espais de Barcelona En Comú se sintetitza, relaciona, desenvolupa, aprofundeix i concreta la viabilitat de totes les propostes anteriors. També, s'incorporen noves propostes (ciutat en comú), com ara les destinades a certs col·lectius (per exemple persones amb diversitat funcional), que d'altra manera quedarien exclosos. En definitiva, un programa fet per totes les persones que estimem aquesta ciutat i la gent que hi viu; i que volem poder sentir-nos-en orgulloses. Un Programa En Comú!!

Aquestes mesures suposen el nucli i compromís bàsic de Barcelona En Comú, però això no és tot el que desenvoluparem en l'acció de govern. Hi ha moltes altres propostes que des de l'enfocament transversal i integrador que orienta la nostra actuació s'hi afegiran. Les propostes es desplegaran en funció dels recursos disponibles i, sobretot, de les sinergies que sigui possible establir amb la ciutadania, les entitats i els col·lectius amb què entre tots i totes construirem aquesta Barcelona en comú que és tan urgent i necessària. Anant encara més enllà, és possible que durant el mandat sorgeixin nous reptes o situacions inesperades que avui no podem preveure i que abordarem d'acord al model de ciutat que defensem i de manera participativa.

Des d'aquí pots accedir a un conjunt de documents complementaris que seran tinguts en compte a l'hora de governar:

  1. Aportacions dels eixos temàtics
  2. Aportacions dels grups En Comú dels barris
  3. Aportacions ciutadanes - ciutat
  4. Aportacions ciutadanes - barris i districtes

Compromís i credibilitat

Per a Barcelona En comú el programa suposa un compromís amb la ciutadania i per això és important saber com es portarà a la pràctica el programa i com es rendiran comptes respecte al compliment d'aquest programa.

En primer lloc, les mesures urgents recollides en el Pla de xoc es començaran a implantar des del primer dia que s'arribi a l'Ajuntament. Es rendiran comptes de l' execució d'aquestes mesures mitjançant un informe de seguiment anual que es publicarà al web municipal i se'n celebraran diverses sessions de debat públic.

D'altra banda, a partir del programa electoral, i dins del primer any de mandat, s'han d'elaborar el Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els deu Programes d'Actuació de Districte (PAD), que han de ser aprovats pels respectius plens. Barcelona En Comú elaborarà el PAM i els PAD a través d'un procés participatiu que permeti que el conjunt de la ciutadania, entitats, col·lectius, tècnics, institucions, etc. estableixin les sinergies i detalls necessaris per implementar amb les màximes garanties d'èxit les mesures proposades.

L'avaluació i el seguiment del compliment d'aquests plans, així com la transparència, seran una prioritat, de manera que es farà un seguiment continuat durant els quatre anys de mandat, visible a la web municipal i liderat per un Observatori Municipal Autònom amb participació tècnica i ciutadana.

Com navegar pel programa

A través de l'apartat Navega pel programa, podràs filtrar i accedir a les mesures que més t'interessin a través d'una sèrie de criteris.

Aquesta organització del programa electoral respon a dos motius. En primer lloc, el nostre programa electoral aposta per buscar aquelles mesures que prioritzen el bé comú, que són capaces de donar resposta a diverses problemàtiques alhora i que suposen, per tant, un ús més eficient dels recursos a l'hora de satisfer les necessitats de la major part de la ciutadania. És a dir, un esforç per sumar, per sintetitzar, per aportar transversalitat i per posar en pràctica el lema "pensa global, actua local". "Més" no és equivalent a "millor"; del que es tracta és de trobar les millors mesures i no simplement afegir-ne centenars que després serà impossible complir.

En segon lloc, és un document que pretén ser útil per al diàleg ciutadà: el nostre repte és que el document sigui llegit i discutit pels barcelonins i barcelonines, que ens ajudi a posar en pràctica el model de ciutat que defensem, que ajudi a clarificar les relacions entre els diferents àmbits territorials i sectorials, i que doni resposta i integri de manera transversal les demandes de col·lectius minoritzats.

Documents bàsics addicionals

El Programa En Comú suposa un pas més dins del conjunt de compromisos que Barcelona En Comú adopta amb la ciutadania, tot seguint l'estela del Codi ètic al qual se sotmeten tots els candidats i la formació; el Pla de xoc per als primers mesos de govern; i el Mandat ciutadà en què milers de persones van prioritzar les principals mesures que hauria d'assumir la candidatura.

a) Codi ètic

b) Pla de xoc

c) Mandat ciutadà