Avança el traspàs entre el govern sortint de l’Ajuntament i Barcelona En Comú

L’endemà de la victòria electoral, Barcelona En Comú va exigir a Xavier Trias que no es signessin nous compromisos contractuals que hipotequessin el nou futur govern.

L’equip de Barcelona En Comú que està treballant la taula de traspàs ha revisat els expedients presentats pel govern sortint i ha identificat quatre que són temes clau per la ciutat. Per això es revisaran, estudiaran i valoraran un cop s’hagi constituït el nou Consistori.

Els expedients que Barcelona En Comú vol revisar són els referents al refinançament del deute de l’Ajuntament de Barcelona, ja que es vol negociar amb els bancs i valorar millors ofertes de finançament.

D’altra banda, es vol estudiar el projecte d’ampliació de La Maquinista, compromís de BComú al programa electoral, per tal de revisar-lo i evitar posar en perill la futura escola La Maquinista.

També es revisarà l’expedient de resoldre l’actual composició de Fira 2000, l’empresa instrumental de la Fira de Barcelona, ja que la negociació de la composició interna l’ha de liderar el nou govern.

Per últim, mantenint el compromís amb els treballadors de Telefónica, Barcelona En Comú reduirà la relació contractual de l’empresa de telefonia amb l’Ajuntament de Barcelona de 12 a 6 mesos. Es tracta d’un contracte que caduca en els propers dies i no renovar-lo implicaria l’aturada del servei. No obstant, s’ha reduït amb la voluntat i el compromís de revisar-lo per fer complir els drets laborals dels treballadors des del diàleg de BComú amb Telefónica.

Cal destacar que gran part d’aquests expedients presentats són de gestió ordinària i s’han d’aprovar de forma urgent abans del 13 de juny. No renovar-los implicaria aturar serveis, no pagar-ne de prestats -com les nòmines de treballadors i treballadores- o posar en perill la viabilitat d’algunes entitats.