Pel dret a una cultura com a bé comú

Des de l'Eix de Cultura de Barcelona en Comú volem expressar la vigència dels valors i estratègies contingudes en el programa cultural amb el qual ens vam presentar a les darreres eleccions municipals. Un programa coral, obert i transversal, redactat per una gran diversitat d'agents del món de la cultura i la ciutadania, i debatut i consensuat públicament a través de diferents trobades amb una gran assistència. Aquest programa va rebre un suport majoritari durant les passades eleccions. Per tant, els seus valors han de continuar formant part de l'eix vertebral de les polítiques de la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, més enllà de les aliances de govern que conformen actualment el consistori.

El programa cultural de Barcelona en Comú es construeix en consonància amb les diferents línies d'acció que avui es desenvolupen des d'un govern municipal que treballa dia a dia per construir una ciutat més digne i habitable, en favor del bé comú. El nostre programa és fruit de la participació de tota la ciutadania i és per això que les polítiques culturals s'han de desenvolupar també en sintonia amb la resta de processos de democratització oberts des de l'actual consistori. El relat i les pràctiques de la regidoria de cultura de cap manera haurien d'entrar en contradicció amb la resta d'estratègies, mesures i processos oberts des de les diverses àrees de l'Ajuntament de Barcelona.

Per tot això instem a l'actual equip de l'Institut de Cultura de Barcelona a continuar treballant posant en la primera plana de les seves línies estratègiques aspectes tan transversals en el govern de la ciutat com: 

  • la democratització, la transparència i les bones pràctiques; la lluita contra la precarietat laboral del sector (tant en l'execució de la pràctica artística, com en el sector serveis);
  • la descentralització, el suport a noves formes econòmiques, els programes de proximitat, d'educació i de cultura comunitària en diàleg amb els barris i els territoris; la importància de la cultura popular; l'accés als recursos; 
  • l'experimentació i la recerca; el paper de l'espai públic com a eix cultural de sociabilitat; el treball en xarxa entre equipaments i ciutadania; 
  • la cultura oberta dels arxius i el patrimoni; les polítiques d'innovació i el suport a la creativitat, conjuntament amb la implementació d'instruments per garantir la participació democràtica i activa de la ciutadania en la presa de decisions, i, finalment, el disseny i l'execució de polítiques públiques de cultura.

Al mateix temps instem, donem suport i ens oferim per poder cooperar activament amb organitzacions ciutadanes, col·lectius i agents del sector que fan una tasca imprescindible de fiscalització de la gestió pública mitjançant diverses eines. La seva tasca és clau i fa visible una salut democràtica del sector i un múscul social creixent que comparteix bona part dels aspectes abans detallats. 

Creiem que tots i totes, com a ciutadania implicada en la cultura de la nostra ciutat, som actors polítics que des de diferents llocs podem i hem de continuar col·laborant per impulsar el dret a la cultura com a bé comú a Barcelona.

Eix de Cultura de Barcelona en Comú