Milers de persones han participat en l’elaboració del Programa En Comú per Barcelona

Enllaç al Programa

La candidatura Barcelona En Comú ha presentat avui el programa electoral en un acte a Nou Barris amb l'assistència de més de 500 persones. Es tracta d'una proposta treballada tant a escala de barris com sectorial, mitjançant un procés participatiu on han intervingut milers de persones.

“Hem elaborat un programa que ha implicat a milers de persones i que ha comptat amb el millor dels nostres barris, dels nostres professionals i fins i tot de les treballadores i treballadors de l’Ajuntament”, assegura l’alcaldable de BComú, Ada Colau.

“Aquest és un projecte col•lectiu que vol demostrar que es pot fer política d’una altra manera, amb la participació de la gent, sense tractar la ciutadania com una molèstia o una amenaça, i amb un Ajuntament que escolti enlloc d’estar d’esquenes als veïns i veïnes. Es pot manar obeint si hi ha voluntat política”.

El programa de Barcelona En Comú pretén ser un instrument útil per afavorir el diàleg ciutadà, i neix amb vocació de ser llegit i discutit. Així mateix, expressa el compromís ferm que guiarà l’acció de govern a l’Ajuntament, incorporant-hi els mecanismes previstos per posar-lo en pràctica i per rendir comptes sobre el seu compliment.

Com s’ha fet: un programa elaborat i debatut per la ciutadania amb el suport tècnic de molta gent

La construcció col·lectiva del programa s’inicia el segon semestre de 2014, quan des dels diferents espais de Barcelona En Comú s’elaboren diagnosis, propostes i accions de reflexió conjunta amb la ciutadania, entitats i col·lectius, experts i referents als diferents àmbits temàtics, etc.

A partir d’aquest volum de feina, es generen unes primeres propostes que se sotmeten a processos de participació presencial i digital oberts al conjunt de la ciutadania. Al llarg d’aquests processos s’han recollit més de 2.500 aportacions que han estat discutides i prioritzades per prop de 5.000 persones a barris i eixos sectorials.

Finalment, s’han fet diversos debats tècnics sobre la viabilitat jurídica i econòmica de les diferents mesures i s’ha arribat a una síntesi final recollida en el document de Programa En Comú amb què la candidatura es presenta a les properes eleccions municipals.

El contingut: drets bàsics, una ciutat més justa, humana i habitable, democratitzar les institucions.

Les mesures que aquí es presenten són el nucli bàsic del compromís de Barcelona En Comú, obert a nodrir-se d’altres propostes durant el mandat municipal.

Barcelona és una ciutat amb recursos i amb un teixit social i una capacitat creativa excepcionals. També és, evidentment, una ciutat on el veïnat ha aconseguit grans millores, però que en els darrers anys s’està tornant desigual i excloent.

Per revertir aquesta situació Barcelona En Comú presenta un programa pensat pel curt i mig termini, ambiciós però realitzable. El programa conté mesures sense cost i mesures que es podrien finançar reassignant els recursos existents, canviant les prioritats.

És un programa flexible, que incorpora compromisos i no promeses, i que serà sotmès periòdicament a revisió ciutadana.

Bàsicament planteja tres grans línies d’intervenció: assegurar drets bàsics a tota la població; assolir una ciutat més justa, humana i habitable; i obrir i democratitzar les institucions.

Eix 1. La crisi ha colpejat Barcelona, sobretot als més febles. Si volem mantenir una ciutat cohesionada, sense fractures greus com a d’altres països, hem d’assegurar drets bàsics en matèria d’ingressos, alimentació, subministraments, atenció sanitària, educació i habitatge per a tots els habitants. No parlem d’assistencialisme, de mesures electoralistes o de caritat. Parlem de drets que obliguin al poder polític, sigui del color que sigui, i als poders econòmics.

Presentem un programa que prioritza els col·lectius més colpejats per la crisi, començant per la gent gran i el jovent.

La gent gran té una experiència i unes capacitats que la societat necessita. Impulsarem totes les eines al servei de l’Ajuntament perquè puguin participar en la vida política, social, cultural i econòmica de manera autònoma, com a ciutadans actius. Quan això no sigui possible, desenvoluparem tots els mitjans per garantir llur participació sense patir discriminacions. Per això, hem d’ampliar i millorar el programa Radar, els serveis d’atenció domiciliària, la teleassistència i reforçar els programes de suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud.

El jovent és el futur de la ciutat i del país. Hem d’evitar que es vegin obligats a marxar i aconseguir que puguin desenvolupar els seus talents amb la màxima llibertat possible. Per això proposem reestructurar Barcelona Activa per facilitar la formació i inserció laboral del jovent, treballar conjuntament amb les universitats per buscar sortides laborals en sectors com la innovació tecnològica, la regeneració urbana o l’economia social. També ens plantegem dignificar les condicions laborals de les persones joves en els sectors ocupacionals on tenen una major presència i on hi ha més precarietat (sector serveis, lleure, restauració) impulsant incentius i inspeccions.

Eix 2. Junt a aquestes mesures, reivindiquem la necessitat d’assolir una ciutat més justa humana i habitable.

La nostra prioritat és construir una ciutat que conjugui l’ambició metropolitana, de ciutat i de barri.

Volem escometre una gran obra: acabar i afinar el que s’ha fet a mitges, sumar moltes actuacions a escala humana, a cada barri, construïdes i pensades per la ciutadania, amb estratègies realistes i factibles a curt termini.

Això vol dir prioritzar aquells projectes que presentin les millors ràtios cost-benefici en termes socials i ambientals. Per exemple, la creació d'un corredor verd al voltant de Barcelona (Collserola-Besòs-Litoral-Llobregat) per a ciclistes i vianants.

O la recuperació d’espais ciutadans en el front marítim, començant pel Port Vell.

O la finalització i millora de la xarxa ortogonal d’autobusos, donant-li una dimensió metropolitana.

O la revisió immediata de les polítiques de privatització de l’Hospital Clínic o de la xarxa de salut comunitària.

O l’aposta pel comerç de proximitat i per l’habitatge social de lloguer en zones estratègiques de la ciutat com La Sagrera.

Eix 3. Naturalment, aquestes mesures serviran de molt poc si no compten amb el suport i la implicació de les veïnes i veïns de la ciutat. Una ciutat intel·ligent és una ciutat que dóna veu a la intel·ligència col·lectiva en la presa de decisions. Necessitem transformar l’Ajuntament, eradicar males pràctiques i generar institucions més obertes i eficaces per resoldre els problemes concrets de les persones que viuen a Barcelona.

Per això, crearem una Oficina municipal anticorrupció per gestionar un sistema de denúncies anònimes i ordinàries de la ciutadania i del personal de l'Ajuntament, per detectar males pràctiques i per evitar l’existència de poders a l’ombra. També assegurarem la participació de personal tècnic extern i de la ciutadania en la contractació municipal, com ja s’ha fet a ciutats com Medellín.

L’impuls de la participació real i efectiva s’ha d’estendre a molts altres àmbits. Implicarem als veïns i veïnes en la reforma integral dels barris, aprofitant el millor de la Llei de Barris de 2004, no només perquè hi participin sinó perquè hi puguin avaluar els resultats. També millorarem i simplificarem els mecanismes d’iniciativa i consulta ciutadana, els revocatoris i els pressupostos participatius. Farem, com a Islàndia i altres països, que una part substantiva del pressupost municipal sigui assignat pels veïns i les veïnes dels districtes en projectes i propostes presentades per la ciutadania.

Des d’avui, el programa de Barcelona En Comú és consultable al web https://barcelonaencomu.cat/programa i permet navegar-hi tant a través de les propostes de ciutat com en funció de criteris temàtics o territorials.

El seu compliment i seguiment: compromís, credibilitat i transparència

Per a Barcelona En Comú el programa és un compromís amb la ciutadania i per això és rellevant saber com es durà a la pràctica i com es rendirà compte sobre el seu compliment.

Les mesures recollides en el Pla de Xoc que es va presentar setmanes enrere i que s’han incorporat al programa es començaran a implantar des del primer dia. S’informarà de la seva execució mitjançant un informe de seguiment anual, que es publicarà al web municipal i sobre el qual s’organitzaran sessions de debat públic. D’altra banda, a partir del programa electoral i durant el primer any del mandat, s’han de dissenyar el Programa d’Actuació Municipal (PAM) i els deu Programes d’Actuació de Districte (PAD), que han d’aprovar-se pels respectius Plenaris.

Barcelona En Comú elaborarà el PAM i els PAD a través d’un procés participatiu que permeti que el conjunt de la ciutadania, entitats, col·lectius, tècnics i institucions estableixin les sinèrgies necessàries per implementar amb les màximes garanties d’èxit les mesures proposades.

L'avaluació del compliment d'aquests plans, així com la transparència, seran una prioritat. Per això, ens comprometem a que els alts càrrecs, des de l’alcaldessa i l’equip de govern, fins als consellers i les conselleres de districte, hagin de respondre periòdicament a les preguntes més votades realitzades per la ciutadania en una plataforma oberta. Així mateix, hauran d’assistir un mínim de dues vegades per mes als districtes a explicar personalment les polítiques que es duguin a terme i els eventuals canvis que s’hagin d’introduir.

En cas d’incompliment dels compromisos, es podran dur a terme processos de revocació i/o penalització dels alts càrrecs a través d’un sistema de votacions, basats en l’avaluació dels processos i els objectius de les seves polítiques.

Finalment, es crearà un observatori municipal autònom de polítiques públiques, com els que existeixen al Regne Unit, amb participació tècnica i ciutadana, que informarà sobre les seves actuacions per via digital i a través de sessions presencials i obertes.

Com es tracta d’un programa obert i flexible, sempre podrem proposar noves polítiques de forma conjunta amb la ciutadania, fruit dels processos d'avaluació desenvolupats. Però la filosofia serà la mateixa que ha impulsat la creació d’aquesta candidatura: caminar preguntant i manar obeint.

“La millor garantia del compliment del nostre programa –afirma Ada Colau- és l’establiment de mecanismes clars de control i una ciutadania vigilant disposada a coresponsabilitzar-se de la gestió de la ciutat”.

 

Fotografía: Marc Lozano