La Filadora amplia el termini de presentació de projectes fins al 22 d'abril

La Filadora amplia el termini de presentació de projectes fins al 22 d’abril. Aquesta ampliació també afecta al calendari per a la preselecció, les votacions i la publicació dels resultats que s'endarrerirà gairebé dues setmanes.

A continuació es presenta el calendari amb les noves dades:

  • Data límit de participació: diumenge 22 d’abril.
  • Preselecció de projectes : Del 23 d’abril al 16 de maig.
  • Votacions online: Del 17 al 28 de maig.
  • Presentació dels resultats: 31 de maig.

Amb la segona edició de La Filadora es finançarà un total de 22 projectes amb una partida econòmica de gairebé 174.500 euros (142.000 € dels excedents de sou de 2017 + 32.500 € del romanent de la primera edició).

La Filadora està adreçada a col·lectius, plataformes de moviments socials, associacions, cooperatives sense ànim de lucre i fundacions que impulsin projectes que millorin la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de Barcelona. La Filadora promou projectes de transformació social que tenen com a vocació enfortir el teixit social, teixir relacions, potenciar la creativitat als barris, la vida comunitària, la igualtat d’oportunitats, l’empatia i la diversitat.

Es finançaran 22 projectes:

  • 6 accions de ciutat, amb un import de fins a 15.000 € per cadascuna de les línies d’acció: habitatge, memòria i drets civils, i mobilitat i salut.
  • 16 accions de barris amb una donació de fins a 4.500 euros: Projectes d’àmbit territorial, almenys un per cadascun dels deu districtes, que potenciïn els barris com espais de comunitat, trobada i creació.

La Filadora també contempla donar suport a accions puntuals i campanyes de mobilització engegades per organitzacions i moviments socials que estiguin en sintonia amb el projecte polític de Barcelona En Comú, i que no puguin optar a la convocatòria anual de la Filadora.
Les línies d’acció dels projectes que es poden presentar aquest  2018 són:

  • Memòria i drets civils: Es valoraran iniciatives compromeses amb els projectes de reconeixement de memòria històrica i drets civils, de trajectòries activistes, lluites i moviments, dels valors republicans o dels 40 anys d'Ajuntaments democràtics.
  • Habitatge: Es valoraran iniciatives compromeses amb el dret a l'habitatge. Des de campanyes o projectes de sensibilització de l'habitatge com un dret i no com un bé especulatiu, fins a iniciatives que fomentin la millora al seu accés.
  • Mobilitat i Salut: Es valoraran iniciatives compromeses amb una mobilitat sostenible i que millorin l'impacte en la salut pública. El model de mobilitat té conseqüències evidents en la salut dels veïns i veïnes, i també ambientalment, econòmic i social.

Consulta els projectes i les dades de 2017 aquí.

En aquest enllaç podeu veure el vídeo de l’edició d’enguany de la Filadora.