Fem un pas endavant...

Durant l'últim trimestre del 2016 un conjunt de persones i organitzacions vam decidir impulsar el procés d'articulació d'un nou espai polític i social per a totes les catalanes i els catalans:

 • Un espai il·lusionant i de majories que permeti acabar amb l’hegemonia dels partits del 3%, plantar cara a la màfia de les elèctriques a casa nostra o fer front al ressorgiment de l’extrema dreta a Europa.
 • Un espai en comú. On ningú hagi de renunciar ni a la seva identitat ni a la seva trajectòria per formar-hi part. Al contrari, un espai on la diversitat sigui el principal actiu a preservar i on la suma multipliqui.
 • Un espai de la gent i per a la gent on tothom que així ho desitgi pugui participar en peu d’igualtat.

Per fer-ho possible, vam decidir començar per establir col·lectivament el model de país que tenim en comú. Aquesta primera fase està suposant el desenvolupament d'un procés de participació ciutadana sense precedents a tot Catalunya; amb molt bons resultats en les seves dues vessants: presencial i online.

 • Presencial: prop de 70 tallers per tot el territori, amb 700 voluntaris i més de 3.000 participants. 
 • Participació online: 1.244 usuaris registrats, 1.771 aportacions i 125.864 visites.

Aquesta primera fase conclourà a l'assemblea constituent que se celebrarà el dissabte 8 d'abril al Pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona on, entre totes i col·lectivament, debatrem i aprovarem l’ideari polític i els principis d’ètica política que regiran el nou espai. 

A l'assemblea del 8 d'abril encetarem també la propera fase del projecte, que preveiem que duri un any aproximadament, i on haurem de fer front als següents reptes:

 • Desenvolupar debats polítics conjunts per posicionar-nos respecte a la conjuntura política catalana.
 • Facilitar els debats i processos participatius que hauran de definir l’estructura organitzativa i el codi d’ètica política que regiran aquest nou espai. Un procés participatiu de construcció col·lectiva, on tothom, vingui d’on vingui, podrà participar en igualtat de condicions a partir d’objectius i pràctiques comunes. 
 • Desenvolupar els processos participatius necessaris per definir col·lectivament el programa electoral i les primàries per presentar-nos a les eleccions catalanes, en cas que hi hagi en aquesta fase de transició. 

Per abordar aquests reptes proposem una estructura transitòria (1 any) formada per un cens de persones membres del nou espai i una coordinadora transitòria (i dins d’aquesta una executiva).

A. El cens de persones membres del nou espai, que seran les que democràticament prendran les principals decisions, ha de permetre incloure amb igualtat d'oportunitats totes les persones que vulguin participar, independentment de si ja formen part d'una organització o no. Totes les persones que en vulguin formar part hauran de:

 • Inscriure's al registre online (enllaç) propi del nou espai per tal de rebre informació.
 • Verificar que són una persona real i resideixen a Catalunya, i així poder fer votacions segures i accedir a les trobades presencials internes. Aquests requisits són imprescindibles per tal de garantir el principi democràtic “una persona un vot”.

B. La coordinadora transitòria serà escollida pels membres inscrits al cens del nou espai i  serà l’espai que ha de facilitar els debats per concretar els tres reptes esmentats abans (debats polítics, construcció organitzativa i codi ètic i, si s’escau, eleccions catalanes). La composició de la coordinadora haurà de complir amb la paritat de gènere. D’altra banda, per complir els objectius d’aquesta nova etapa de transició, la coordinadora transitòria hauria de complir també els següents criteris: pluralitat territorial, diversitat d’edats i procedència, cohesió i confluència.

Per poder constituir aquesta coordinadora transitòria, el plenari de Barcelona En Comú ha aprovat una proposta que defensa el següent procediment d’elecció:

 1. El cens escollirà la coordinadora transitòria mitjançant votacions online.
 2. S'habilitaran taules per tot el territori per permetre la votació assistida presencial a aquelles persones que tinguin dificultats amb les eines online. 
 3. Qualsevol persona inscrita al cens del nou espai que hagi estat verificada la seva identitat, podrà presentar-se i votar.
 4. Sistema de llistes obertes amb candidatures per equips i/o individuals.
 5. Les votacions s’iniciaran uns dies abans i romandran obertes fins al mateix dia de l’assemblea constituent
 6. La coordinadora transitòria estaria composta per dues parts (votacions separades):
 • Membres de la coordinadora (aproximadament 120 persones; es reunirà almenys cada 2 mesos)
 • Executiva (aprox. 30 persones; es reunirà almenys cada 15 dies)

Seguim treballant per poder concretar el més aviat possible com continuarem avançant conjuntament en el procés d'articulació del nou espai. És el moment de fer un pas endavant perquè ningú es quedi enrere...