Comunicat sobre la invasió turca de Rojava

Barcelona en Comú s'uneix a l'expressió internacional d'indignació contra la invasió turca de Rojava i l’autorització rebuda per Estats Units per fer-la. L'experiència de Rojava és una organització multiètnica, feminista, ecologista i construida de baix a dalt -coneguda com confederalisme democràtic- i és un exemple internacional per a qui volem una societat millor, més justa i més democràtica. Hem de defensar-la contra les forces reaccionàries que busquen evitar la difusió del model radicalment democràtic que Rojava és pel món.

 

[CAST]

Barcelona en Comú se une a la respuesta internacional de indignación contra la invasión turca de Rojava y a la autorización recibida por Estados Unidos para realizarla. La experiencia de Rojava es una organización multiétnica, feminista, ecologista y construida de abajo arriba, -conocida como Confederalismo Democrático- y un ejemplo internacional para quienes queremos una sociedad mejor, más justa y más democrática. Debemos defenderla contra las fuerzas reaccionarias que buscan evitar la difusión del modelo radicalmente democrático que Rojava es para el mundo.

 

[ENG]

Barcelona en Comú joins the international expression of outrage against the US-authorized Turkish invasion of Rojava. Rojava’s experience of multi-ethnic, feminist, ecological and bottom up organization - known as Democratic Confederalism - is an international example for all of us who want a better, fairer and more democratic society. It must be defended against reactionary forces who seek to prevent the spread of Rojava’s revolutionary democratic model around the world.