Comunicat de suport a la vaga convocada per les futbolistes

L'Eix d'Esports de Barcelona en Comú dóna suport a la vaga convocada pels propers 16 i 17 de novembre per les futbolistes, tot reivindicant la signatura d'un Conveni Col·lectiu que reflecteixi els seus indiscutibles drets laborals: salaris mínims, jornades laborals dignes, seguretat social, mesures per a la conciliació familiar i maternitat, vacances regulades.

El futbol practicat per dones ha aconseguit un altíssim nivell de pràctica, quantitativa i qualitativament, però continuen existint enormes desigualtats i bretxes inadmissibles respecte al futbol practicat per homes.

El futbol i l'esport practicat per dones requereixen de mesures definitives que facilitin l'accés i eliminen les barreres per motius de gènere, origen, culturals o econòmics.