Comunicat de Barcelona en Comú sobre el cessament de la consellera de districte Huma Jamshed

En relació al cessament de la consellera de districte de Barcelona En Comú per Ciutat Vella, Huma Jamshed, Barcelona En Comú vol manifestar que:

  • Els consellers i conselleres de districte són designacions de confiança per part dels partits. En cap cas es tracta de càrrecs electes. Les assemblees locals de Barcelona En Comú són les encarregades de fer el seguiment i la fiscalització de la seva tasca. És en aquest espai on recau la legitimitat de revocar els consellers i conselleres, si així es creu pertinent.  

  • L'Assemblea de Ciutat Vella, va publicar el passat 15 de gener un comunicat explicant els motius del seu cessament. El text es pot consultar en el següent enllaç: https://www.facebook.com/guanyemcvella/posts/752659648200550?fref=nf

  • La Direcció Executiva de Barcelona En Comú ratifica i respecta les decisions preses democràticament per les assemblees. És una qüestió de democràcia interna la revocació dels càrrecs que no compleixen amb els compromisos adquirits amb la ciutadania.

  • L'organització nega rotundament les acusacions manifestades als mitjans de comunicació per part de la fins ara consellera. 

  • Finalment, l'organització manifesta que s'obrirà un procés intern per a la substitució de la consellera.