Barcelona En Comú s’afegeix i dóna suport a la vaga feminista

Barcelona En Comú s’afegeix i dóna suport la vaga feminista convocada per la Comissió 8M, pel pròxim 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

Tant en el món rural com en les petites i grans ciutats s'evidencia com les dones continuem sostenint la vida amb la nostra feina. A grans ciutats com Barcelona ho veiem clarament en l’ús de l’espai públic, del transport i mobilitat, de la participació social als barris, dels espais educatius i de salut…

Volem reivindicar ciutats vivibles que situen la vida i les cures al centre. Per això Barcelona En Comú farà vaga. Una vaga que com assenyalen els col·lectius feministes, es no és només  laboral, sinó que va molt més enllà i pretén assenyalar com l'ordre neoliberal se sosté de les cures, i una multitud de violències invisibilitzades. Per això és també de consum, d'estudis i de treball domèstic i cures, per demostrar, com diu la Comissió, que "sense nosaltres no es produeix, i sense nosaltres no es reprodueix".

Amb la vaga, a més, denunciem els diferents tipus de violència a què ens veiem sotmeses les dones, des de la violència sexual, a la física, la institucional, l'econòmica i la laboral, com la bretxa salarial... que ens afecten de diferent manera en funció del nostre estatus migratori, edat, raça, si som trans, hetero o lesbianes, la nostra situació laboral o en funció de si som mares o no, i la superposició d’aquests.

Més informació sobre la convocatòria de vaga a hps://vagafeminista.cat/