Barcelona en Comú rebutja l’ordre de tancament d’Acción Ecológica a l’Equador

  • Acción Ecológica és, i ha estat, una entitat de referència mundial, i per Barcelona, de l’ecologisme social llatinoamericà.
  • Barcelona en Comú vol manifestar el rebuig a la proposta governamental del seu tancament i defensa la llibertat d’expressió i la resistència no violenta per salvaguardar els drets humans i els drets de la natura.

El darrer 20 de desembre el ministeri de medi ambient del Govern Equatorià va iniciar un procés de resolució de l’entitat Ecologista Acción Ecológica, acusant-los d’extralimitar-se en el seu rol d’entitat ecologista. Aquest anunci va tenir lloc dos dies després que Acción Ecológica demanés una Comissió de Pau i Veritat per a explorar les possibles violacions dels drets indígenes i ambientals que s’estaven produint a la zona indígena Shuar, on aquestes comunitats s’oposen a una explotació minera a la Cordillera del Cóndor. I després de diverses setmanes durant les quals l’entitat havia exposat la greu problemàtica socio-ambiental que s’estava produint a la regió.

La proposta de tancament ha rebut un ampli rebuig per part de la comunitat internacional, incloent cinc experts independents de Nacions Unides i multitud d’entitats i col•lectius equatorians i internacionals.
Acción Ecológica és una entitat amb un fort vincle amb Barcelona, on ha col•laborat –i ho continua fent- amb nombroses ONGs i entitats ecologistes i de cooperació, impulsant un canvi de model socioeconòmic que afavoreixi una societat més justa i sostenible. A més, diversos dels seus membres han estat vinculats, i han participat activament, en projectes de recerca liderats per universitats de la ciutat, així com en cursos de formació acadèmica. 

En l’àmbit internacional durant dècades ha co-liderat xarxes internacionals de denúncia de les problemàtiques socioambientals derivades de l’extracció petrolífera (oilwatch) i la xarxa internacional per a l’abolició del deute ecològic centrada en la denúncia de les desigualtats Nord-Sud en la responsabilitat de les problemàtiques globals ambientals. En l’àmbit equatorià ha liderat iniciatives que han tingut un ampli ressò internacional com la proposta Yasuní-ITT,  o el reconeixement constitucional dels drets a la natura.
Tot i així el govern ha sol•licitat el tancament d’aquesta entitat. Acción Ecológica ha presentat les al•legacions pertinents al Ministeri de medi ambient d’Equador, i en aquests moments s’està avaluant la seva pertinència.

Barcelona en Comú vol mostrar el ple suport a l’entitat Acción Ecológica, i reafirma la necessitat de tota societat de comptar amb veus crítiques i independents dels governs, compromeses amb el medi ambient i els drets socials com a via de transformació social i, per tant, demana que es tinguin en consideració les al•legacions presentades i que les activitats d’aquesta entitat no siguin interrompudes.