Barcelona En Comú obre una campanya de finançament col·lectiu per seguir garantint la seva independència respecte de les entitats financeres

Barcelona en Comú obre avui una campanya de donacions oberta a qualsevol persona interessada a col·laborar-hi per mantenir una autonomia total respecte de les entitats financeres. Les donacions es poden fer a través del web donacions.barcelonaencomu.cat i poden ser puntuals o bé periòdiques. Aquestes donacions donen dret a una deducció del 20 per cent, amb un límit màxim de 600 euros anuals.

El codi ètic de Barcelona en Comú estipula clarament que l’organització renuncia a demanar crèdits bancaris que puguin coartar la independència política de la candidatura. Amb aquesta campanya, es reforça la autonomia i el compromís en governar per la ciutadania.

Per a Barcelona en Comú és indissociable el finançament i una política de comptes clars. Es pot consultar la informació dels ingressos i despeses de l’organització, que s'actualitzen de forma trimestral.