Barcelona En Comú obre el procés d'eleccions de càrrecs interns a la coordinadora general i el comitè de garanties

Barcelona En Comú obre un nou procés de votació per escollir entre tots i totes quines seran les persones que han d'ocupar els espais de presa de decisions polítiques i operatives de l'organització, és a dir, aquelles que vetllaran pel funcionament democràtic de BComú: la Coordinadora General i el Comitè de Garanties.

Fins al 6 de setembre es podran presentar les candidatures que es sotmetran a votació presencial en un plenari extraordinari el 18 de setembre. Podrà votar tot el cens de persones actives a espais de Barcelona En Comú, format a dia d'avui per 1.390 persones. En total seran escollides 40 persones: 

La Coordinadora General estarà integrada pels següents càrrecs electes:

    1) Direcció Executiva de la Coordinadora General: 8 persones amb paritat de gènere.

    2) Representants de la comunitat BComú a la Coordinadora General: 10 persones amb paritat de gènere.

    3) Representants i coordinadors/es dels espais de BComú: un representant de cada districte, un representant de cada comissió tècnica i quatre representats (amb suplents) del conjunt d'eixos temàtics de l'organització

El Comitè de Garanties estarà integrat per 7 persones (amb paritat de gènere), una de les quals tindrà funció de president/a i les altres 6 de vocals. El Comitè es l'òrgan responsable de vetllar pel funcionament democràtic de BComú, i ha de garantir l'aplicació dels principis de participació igualitària, justícia i transparencia de l'activitat política de l'organització.

S'ha establert un reglament intern que regula el procés d'eleccions i indica quins són els  canals per la constitució i presentació de candidatures, els sistemes d'elecció i recompte de vots, així com els mecanismes que vetllaran pel bon funcionament, impuls i difusió de les eleccions a càrrecs interns que podeu descarregar al següent enllaç