Barcelona en Comú obre avui el debat participatiu sobre les primeres mesures de ciutat

Barcelona en Comú obre avui a la ciutadania el procés participatiu sobre les primeres mesures de ciutat. Es tracta d’un total de 55 mesures que es configuren pel tipus de ciutat que construeixen: oberta, valenta, habitable, justa o innovadora.  

Durant els darrers mesos i a partir d'una sèrie de trobades presencials organitzades per a pensar la #BarcelonaFutura, s’han generat més de 300 mesures de ciutat i més de 250 mesures de districte. I això s’ha pogut fer a partir de reunions, d’actes de rendicions de comptes, de sessions de treball als barris, de les sortides porta a porta i de l’organització de taules. Aquesta primera proposta, molt àmplia, nodrirà tot el programa.

Ara, s’obre un procés digital que es farà a través de la plataforma Decidim on es generarà l’espai de reflexió, la recollida de noves propostes, i per a aquelles persones que formen part del Comú (inscrites a Barcelona en Comú), donar suports a les que es considerin més importants o d’interès per al bé comú. Per al procés on-line s’ha fet aquesta preselecció de 55 mesures que recullen propostes d’habitatge, espai públic, ecologia i drets socials, entre d'altres.

Fins al 22 d’abril es podran fer aportacions, i desprès es durà a terme el recompte de suports i el recull de les propostes. Un cop tractades les dades, es debatran les aportacions, esmenes i suports.