Barcelona En Comú expressa el seu suport pels centres educatius que rebutgen la campanya publicitària d'Amazon

Barcelona En Comú manifesta que la campanya de màrqueting de la companyia multinacional del comerç electrònic Amazon “Un Clic para el cole” suposa un atac a l’equitat educativa que ha de ser el principi fonamental que vertebri la política educativa vetllant pel dret a la igualtat d’oportunitats i a la no-discriminació i per tal que els condicionants socials dels infants i les famílies (classe social, origen, gènere, discapacitats...) no repercuteixin en les seves oportunitats de desenvolupament i d’èxit educatiu.

Davant d’aquesta campanya cridem als centres educatius a rebutjar sumar-se a la campanya i constatem:

1.- Que el finançament suficient i necessari de l’educació no pot dependre d’accions de màrqueting d’empreses privades. Les retallades i la disminució de recursos públics destinats a l’educació a Catalunya han generat dificultats al sistema educatiu, han augmentat les mancances i agreujat la desigualtat en l’accés a l’educació. Cal per tant revertir des del Govern de la Generalitat les retallades i augmentar la dotació pressupostària dedicada a l’Educació Pública.

2.- Que la campanya del gegant del comerç atempta contra el comerç de proximitat, especialment afectat en el context de Pandèmia actual. Des de Barcelona en Comú creiem que el comerç que omple els nostre carrers és un mecanisme excel·lent per promoure el desenvolupament local a través de la generació d’ocupació, la creació d’un efecte multiplicador de la riquesa que es queda a la ciutat, el reforç de la vida als barris i l’enriquiment d’aquests barris mitjançant l’establiment d’elements urbans distintius.

3.- Que el model de comerç electrònic d’Amazon genera un fort impacte negatiu sobre la ciutat i el medi ambient per la distribució urbana de mercaderies que suposa un increment del transit i fins el 40% de les emissions contaminants a Barcelona, en un context d’emergència climàtica.