Barcelona En Comú dóna suport a “Ne da(vi)mo Beograd” a les eleccions municipals de Belgrad

(English version below)

El 4 de març es duran a terme eleccions a l’Assemblea Municipal de Belgrad. Barcelona En Comú celebra la decisió del moviment ciutadà “Ne da(vi)mo Beograd” (“No permentem que Belgrad s’enfonsi”) de presentar-se a les eleccions i expressa el seu suport a aquesta nova candidatura ciutadana. 
 
“Ne da(vi)mo Beograd” va néixer al voltant d’un objectiu comú: acabar amb la degradació i el malbaratament de Belgrad en nom de projectes urbans i arquitectònics megalòmans, fonamentalment el projecte del front marítim de la ciutat. 
 
Aquest és el primer cop que la plataforma es presenta a unes eleccions. El seu objectiu és obrir un diàleg amb les comunitats locals, illes i barris, per definir prioritats polítiques comunes per a una vida millor per a tothom, i no només per a uns quants. “Se’ns ha dit que no som nosaltres qui hem de resoldre els problemes de la nostra ciutat. Cal posar fi a això, aquesta és la nostra ciutat, i els seus problemes són els nostres problemes” manifesten des de “Ne da(vi)mo Beograd”.
 
Segons Enric Bárcena, portaveu de Barcelona En Comú, “la candidatura de Ne da(vi)mo Beograd ens recorda molt a la de Barcelona En Comú ara fa tres anys. És un procés de baix a dalt que vol canviar les regles del joc, i fer de la gent comuna la protagonista de les polítiques de la ciutat”.  
 
Com Barcelona En Comú el 2015, la campanya electoral de “Ne da(vi)mo Beograd” s’està finançant mitjançant una campanya de crowdfunding adreçada a obtenir petites donacions, no mitjançant grans bancs o d’interessos corporatius.  
 
Barcelona En Comú seguirà treballant amb “Ne da(vi)mo Beograd” i amb altres moviments municipalistes d’arreu del món per construir una xarxa de Ciutats Sense Por que feminitzi la política, faci front als lobbies, i protegeixi el bé comú. 
 
---------------------------------------------------------------------
Contribueix a la campanya de crowdfunding de Ne da(vi)mo Beograd: https://www.gofundme.com/help-dont-let-belgrade-drown 
 
Segueix el compte internacional de Twitter de Ne da(vi)mo Beogradt: @GlobalNdb 

 

ENGLISH 

Barcelona En Comú supports “Ne da(vi)mo Beograd” in the Belgrade local elections

On 4 March, elections to the City Assembly will be held in Belgrade. Barcelona En Comú celebrates the decision of urban movement “Ne da(vi)mo Beograd” (Don’t let Belgrade Drown) to stand in the elections and expresses our full support for this new, citizen candidacy. 

“Ne da(vi)mo Beograd” was born around a common goal: putting an end to the degradation and despoilment of Belgrade on behalf of megalomaniac urban and architectural projects - above all the Belgrade Waterfront project. 

This is the first time that the platform is standing in elections. It wants to open a dialogue at the level of local communities, blocks and quarters, in order to define common priorities for policies for a better life for all, and not only for some. “We are told that the issues of our city are not ours to resolve. We must put an end to this - this is our city, and its issues are our issues”, manifest from Ne da(vi)mo Beograd

“Ne da(vi)mo Beograd’s candidacy reminds us very much of Barcelona En Comú three years ago; it’s a bottom-up process that wants to change the rules of the game and make ordinary people the protagonists of city politics”, said Enric Bárcena, spokesperson of Barcelona En Comú.

Like Barcelona En Comú in 2015, Ne da(vi)mo Beograd’s election campaign is crowdfunded by small donations, not by big banks or corporate interests. 

Barcelona En Comú will continue to work with “Ne da(vi)mo Beograd” and municipalist movements around the world in order to build a network of Fearless Cities that can feminize politics, stand up to lobbies, and protect the common good.

---------------------------------------------------------------------
Contribute to Ne da(vi)mo Beograd’s crowdfunding campaign: https://www.gofundme.com/help-dont-let-belgrade-drown 

Follow Ne da(vi)mo Beograd’s international Twitter account: @GlobalNdb