Barcelona En Comú dóna suport a les vagues d’educació convocades pels sindicats

Creiem que uns altres pressupostos són possibles i, per tant, emplacem al Govern de la Generalitat a incrementar les partides d'educació per revertir les retallades i no estar tan lluny de la inversió que la llei d’educació de Catalunya (LEC) apuntava per 2017 i que passava per arribar al 6% del PIB.

Des de l'eix d'Educació volem manifestar, però, que ens hauria agradat que davant aquestes vagues de l’educació pública previstes, els convocants no oblidessin fer-ho extensiu també al primer tram educatiu del nostre sistema: el primer cicle d’educació infantil, és a dir, l’escola bressol. Aquest cicle 0-3 també està patint retallades, unes retallades sense precedents per part de la Generalitat, concretament de 1.800€ anuals per plaça. El govern ha eludit la seva responsabilitat i, depenent de la capacitat del municipi, ha provocat:

  • tancament de centres
  • aturada dels plans de creació de nous centres 
  • augments de ràtios
  • increment de quotes de les famílies 
  • dificultats en els pressupostos dels municipis

A la ciutat de Barcelona, per exemple, els darrers anys l’ajuntament ha hagut d’aportar la part del finançament que la Generalitat no assumeix.

Des de l’eix d’Educació de Barcelona En Comú treballem per revertir totes les retallades que pateixen les etapes de l’educació pública, i és per això que aprofitem per fer una crida a la unitat per tal de fer-hi front.