Barcelona En Comú dóna suport a les properes mobilitzacions a Belgrad contra l'especulació urbanística del Projecte Waterfront

English translation below

El 29 de setembre, el moviment "Initiative Ne da(vi)mo Beograd" (No deixem que Belgrad s'enfonsi) prendrà els carrers de la capital sèrbia amb la seva sisena gran protesta contra el projecte "Belgrade Waterfront": una inversió de 3500 milions d'euros per aixecar un megacomplex d'hotels, oficines, centres comercials i gratacels, planificat per desenvolupadors d'Abu Dhabi.

Com  a moviment municipalista que creu fermament que les ciutadanes i  ciutadans haurien de tenir dret a participar en les grans decisions que  afecten les nostres ciutats, des de Barcelona en Comú volem expressar el  nostre suport a les manifestacions que es duran a terme el dia 29.  Estem amb totes les iniciatives ciutadanes que, com Initiative Ne da(vi)mo Beograd, lluiten contra l'especulació urbana defensant el bon ús dels recursos comuns.

A  Barcelona estem preocupades i preocupats pels informes sobre els  desnonaments de residents de la zona del projecte Waterfront i la  destrucció d'edificis de l'àrea la nit del 24 d'abril de 2016. Ens sumem  a la crida de Initiative Ne da(vi)mo Beograd perquè qui estigui darrere d'aquests actes criminals hagi de rendir comptes.

Belgrad  no està sola en aquesta lluita; ciutats de diferents parts del món són  objecte d'especulació, privatització i gentrificació, promogudes per  inversors internacionals impunes, a voltes gràcies a la connivència  d'elits polítiques corruptes. Com passa a Belgrad, el finançament públic  a Europa es dedica a promoure els interessos de les corporacions  privades, mentre els ciutadans i ciutadanes són obligades a patir  l'austeritat. Per les persones de qualsevol ciutat Initiative Ne da(vi)mo Beograd és un exemple de com si ens ajuntem podem reclamar el que és nostre, des de baix.

Les  nostres ciutats són per viure-hi, no per especular-hi. Per la  democràcia, pel dret a l'habitatge, pel bé comú: el 29 de setembre "Nema straha, nema predaje" ("No tenim por, no ens rendirem").

#nedavimobeogra

ENGLISH

Barcelona En Comú supports the upcoming demonstrations in Belgrade against the urban speculation of the Waterfront Project

On 29th of September, the movement Initiative Ne da(vi)mo Beograd  (Don’t let Belgrade d(r)own) will take to the streets of Belgrade for  its sixth major protest against the €3.5bn Belgrade Waterfront Project, a  megacomplex of condominiums, hotels, offices, shopping malls and  skyscrapers, planned by property developers from Abu Dhabi.

As  a municipalist movement that believes firmly that citizens should have the right to be involved in the major decisions affecting our cities,  Barcelona en Comú* would like to express our support for the  demonstrations of the 29th of September in Belgrade. We support all  movements which, like Initiative Ne da(vi)mo Beograd, defend the fair use of common resources and which fight against urban speculation. 

Barcelona en Comú is concerned by reports of evictions of residents from the  Waterfront development zone, and of the destruction of buildings in the  area on the night of 24 April, 2016. We join Initiative Ne da(vi)mo Beograd's call for those involved in this criminal act to be held accountable.

Belgrade  is not alone in this struggle; cities across the world are being  subject to speculation, privatization and gentrification, driven by  unaccountable international investors, often in connivance with corrupt  political elites. As in Belgrade, public financing all over Europe is  being directed to promote the interests of private coorporations while  citizens are made to suffer austerity.  Initiative Ne da(vi)mo Beograd is an example for people in cities everywhere of how citizens can come together to reclaim our cities from below.

Our  cities are for living in, not for speculating with. For democracy, for  the right to housing, for the commons: on the 29th of September “Nema  straha, nema predaje” (“No fear, no surrender”).

#nedavimobeograd

*Barcelona  en Comú is a citizen municipal platform which won the Barcelona city  elections in 2015. It is led by the former housing activist and current  mayor of Barcelona, Ada Colau.