Barcelona En Comú considera necessari impulsar un pla de reforma de la Barceloneta per protegir el veïnat de la pressió turística

Barcelona En Comú (BComú) considera necessari impulsar un pla de reforma de protecció del front marítim a la Barceloneta, que avui es trova en perill pel turisme fora de control, la reforma del Port Vell i la cessió de terrenys del Port de Barcelona que suposa la Modificació del Pla Especial de Reforma Interior (MPERI), aprovada ahir a la comissió d'Hàbitat Urbà, com també la inexistent planificació en la ZMT desafectada que recull la MPERI. La reforma, que s'ha de fer amb la implicació dels diferents agents del barri, ha d’incloure un pla d'equipaments i habitatge social per les persones que hi viuen amb l'objectiu de blindar el front marítim davant les diferents pressions.

"Bcomú aposta per un urbanisme que tingui present les necessitats de cada territori: no hi ha formules que es puguin aplicar a tota la ciutat i caldrà intervenir urbanísticament d’acordf amb les característiques de cada barri." explica Ada Colau, cap de llista de Barcelona en Comú.

El districte de Ciutat Vella, on viu el 6,4% de la població de Barcelona, ha experimentat la pèrdua del 8,7% dels habitants en els últims 7 anys, mentre l'oferta hotelera suposa el 35, 3% de l'oferta total de la ciutat, fins al punt que el pisos de la plataforma Airbnb arriben gairebé a 4.000. El turisme fóra de control al districte, on es concreta l’oferta més gran d'allotjaments irregulars de Barcelona, exigeix el control públic d’aquesta activitat econòmica per recuperar la qualitat de vida de la gent i fer-la compatible amb un sector turístic que respecti els drets laborals, l'entorn, l'ús residencial de l'habitatge i el patrimoni, i en redistribueixi els beneficis.

Com ja va anunciar Ada Colau, BComú proposa una moratòria temporal de concessió de noves llicències per a tot tipus d'allotjament turístic i una moratòria indefinida de noves llicències d'habitatges d'ús turístic. La moratòria ha de donar peu a l'elaboració d'un Pla Especial de turisme per a tota la ciutat. Tanmateix, en un barri com la Barceloneta s'ha de descartar tota possibilitat d'allotjament d'ús turístic en sol residencial (habitatges).

A més de la moratòria, cal endurir les sancions a les explotacions il·legals i accelerar el procediment administratiu pel tancament d'allotjaments turístics irregulars, que fins ara s'ha demostrat farragós i ineficient. La pèrdua de sol residencial que han suposat els habitatges d'ús turístic i la situació d'emergència habitacional actual fan necessària la promoció del lloguer social com alternativa a les sancions econòmiques.

Però en un barri que té una taxa d’atur molt elevada, cal també fomentar plans comunitaris com Proa a la Mar, que des del juny de 2014 fins al febrer d'aquest any ha generat 372 llocs de treball enfront del 75 anunciats per la Marina del Port Vell.   

La fórmula Bed&Breakfast municipal no és viable a un barri com la Barceloneta, amb habitatges petits i carrers estrets, però sí en altres indrets de la ciutat, i haurà de regular-se segons les característiques de cada territori i valorar a quins barris es podrà aplicar com a mesura que eviti l'especulació en l'habitatge i afavoreixi una redistribució dels beneficis del turisme cap a la pròpia ciutat.