1 de Maig: Tothom al carrer! Compromesos amb la lluita contra l'atur i la precarietat

L’1 de Maig és el dia de la classe treballadora i cal recordar i reconèixer les milers de persones que se l’han jugat durant dècades per defensar els drets laborals. Fem memòria de totes aquestes lluites, com la vaga de la Canadenca al Paral·lel, que va aconseguir la jornada de vuit hores; o les lluites dels anys 70, amb milions d’hores de vaga per tot el país, que varen culminar amb avenços molt importants dels convenis i de la legislació, i que després han estat retallats pel capitalisme neoliberal amb la globalització financera.

El deute extern imposat per la banca i la Troika és il·legítim i no es podrà pagar. Hem de denunciar el dogma de l'austeritat i la falta de democràcia europea a la qual s’afegeix el Pacte de la UE contra els refugiats de les guerres. Exigir vies segures i papers per a tothom i recordar que, d'aquí o de fora, tots i totes som classe treballadora, és continuar el fil d'aquell internacionalisme solidari que va començar a celebrar-se l'1 de Maig a tot el món.

Avui cal que, des del carrer i des de les institucions, seguim lluitant per a què no es retallin drets assolits i per aconseguir-ne molts més, com la garantia de salaris dignes per sobre dels 1.000 € nets; derogar les reformes laborals i de les pensions del PP-PSOE; eliminar la subcontractació, els falsos autònoms, les ETTs i les empreses de serveis que precaritzen especialment les dones i els i les joves. Per altra banda, també hem de col·laborar per eliminar l'augment dels accidents de treball, físics o psicosocials, i aconseguir la conciliació laboral i de la vida, amb uns horaris compatibles.

Volem que Barcelona sigui una ciutat referent en drets laborals, i això serà possible si hi ha voluntat política. Per això, seguim impulsant de forma participativa:

  • La concreció, aquest any, del decret de clàusules socials per dignificar totes les feines externalitzades que avui no podem municipalitzar per les limitacions legals de l'Estat i de la UE.
  • La creació del segell de qualitat a l'ocupació, per tal que l’Ajuntament sigui el primer a donar exemple i fer complir els drets laborals a totes les empreses amb les quals operi.
  • La creació de nova ocupació municipal, amb prop de 1.900 llocs de treball a les àrees més necessitades i les més essencials, per consolidar uns serveis públics de qualitat.
  • L'augment de les cobertures amb suports d'inclusió municipal contra la pobresa, mentre el grup que dóna suport al Govern de la Generalitat, Junts per Sí, continua bloquejant al Parlament la ILP de la Renda  que vàrem impulsar.
  • El desenvolupament de més plans ocupacionals per a aturats de llarga durada, especialment les persones joves i les majors de 45 anys, amb més formació i diners.
  • La definició d'una Estratègia per l'Ocupació a Barcelona, que permeti incrementar les actuacions de formació i intermediació, posi la generació d'ocupació de qualitat al centre de la política municipal i apropi les actuacions als col·lectius, sectors d'activitat i territoris.
  • Animar l'economia cooperativa, social i solidària, de manera territorialitzada als barris i amb les organitzacions que impulsen la cooperació enfront de la competència.
  • Treballar per a introduir l'economia de les cures en les polítiques públiques, desnaturalitzant-la de quelcom propi de les dones i l'àmbit de la llar.

Per tot això, des de Barcelona En Comú convoquem a participar l’1 de Maig en qualsevol de les mobilitzacions de treballadors i treballadores.

Les Marxes de la Dignitat tindran lloc el 28 de maig a les 17.30 h a Jardinets de Diagonal amb Passeig de Gràcia.