Per una Barcelona lliure de violències masclistes

Aquesta setmana s’han presentat les primeres dades de l’informe sobre les violències masclistes a la ciutat de Barcelona. Un any més hem pogut constatar que la violència masclista és un problema social i polític de gran calat. Només a Barcelona, des del novembre del 2016, han estat assassinades per violència masclista tres dones i un nadó, a més de la mort del fetus d’una quarta dona que va patir un intent de feminicidi. També a Barcelona, segons l’enquesta de Violència Masclista de Catalunya, el 31% de les dones que viuen a la ciutat, és a dir, 1 de cada 3 han patit fets de violència molt greu al llarg de la seva vida.

Durant aquests més de dos anys, l’abordatge de les violències masclistes ha estat una prioritat absoluta per la Regidoria de Feminismes i LGTBI i en aquest darrer any:

 • S’ha dedicat el major pressupost de la història (6,8M d’euros, 2M més que l’any anterior)
 • S’han municipalitzat els dos serveis principals d’atenció a les dones i als seus fills i filles: els 11 PIADs (Punts d’informació i atenció a les dones) i el SARA (servei d’atenció, recuperació i acollida). 
 • S’han augmentat aquests serveis amb 19 treballadores, arribant a formar un equip de 71 professionals internalitzades. 
 • S’han augmentat el 90% de les hores dels professionals del servei a homes que execerceixen maltractament. 
 • S’ha realitzat formació per 400 professionals del circuit Barcelona contra les violències mascliste, per tenir una millor coordinació de tots els serveis de ciutat; així com s'ha presentat l’avaluació del treball en xarxa i propostes de millora. 
 • S’ha augmentat un 13’6% les places d'acollida en habitatges d'urgència i llarga estada per dones que surten de la violència, comptant amb un total de 171 places.
 • S’ha creat la Unitat de Tràfic d’Èssers Humans, per combatre el tràfic a la ciutat de manera integral i coordinada amb tots els actors socials, institucionals i policials de la ciutat. 
 • S’han intensificat les campanyes del “No és No” amb 7 estands en zones de festa de la ciutat i hem fet un any més la campanya de ciutat per arribar a sensibilitzar de forma general a més gent amb el lema "No li donis l'esquena a la violència masclista"
 • S’ha definit durant més d’un any i entre múltiples actors (àmbit educatiu, joventut, mitjans comunicació, seguretat, entitats socials, del lleure, etc..) una estratègia de prevenció del sexisme pels propers 5 anys.
 • S’ha iniciat la generalització de la “Xarxa d'escoles i instituts per la igualtat” de manera que cada any s’hi sumaran 15 centres; a més d’iniciar una prova pilot d'aquesta xarxa en 4 escoles bressol.
 • S’ha creat una APP contra la violència masclista a l’espai públic, que permetrà que les dones puguin informar de les agressions, podrà generar l’avís i serà usada per a la millora urbanística.

Aquestes mesures mostren un important compromís, però sabem que la violència segueix estant present en els nostres cossos, en els nostres carrers i barris, per això aquest procés col·lectiu que estem vivint en forma de #niunamenos, #yotecreo, #somosmanada o #jotambé està essent cabdal per saber que no estem soles, que som moltes i que estem juntes. Per aquest motiu cal sortir al carrer per trobar-nos, fer-nos visibles, denunciar aquestes violències, i cridar que som moltes, i ens volem vives i lliures.
 
Ens trobem el 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència a les dones i nenes, a les 18 hores a la Plaça Universitat (trobada de comuns al bar Estudianti) I recordeu que com a espai mixte cal anar al darrera de la manifestació.