Procés de selecció: Assessor/a de la regidoria de feminismes i LGTBI

La Quarta Tinència d'Alcaldia del grup municipal de Barcelona en Comú busca un/a Assessor/a per la regidoria de feminismes i LGTBI en una plaça d'eventual. 

Per optar a la plaça, envia el teu currículum i una carta de motivació a través d’aquest formulari fins a l'11 de maig.

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, animem a la presentació de candidatures per part de perfils que estan infrarepresentats actualment en la política municipal en general, i en la nostra organització en concret.

Perfil professional

Es busca una persona professional de l’àmbit de les Ciències Socials que tingui estudis especialitzats en gènere.

Funcions i responsabilitats

 • Seguiment projectes de l’àrea de feminismes i LGTBI.
 • Contacte amb entitats de l’àmbit i seguiment dels grups de treball del Consell de Dones i LGTBI.
 • Revisió de textos, campanyes de comunicació en la matèria.
 • Promoure la transversalitat de gènere amb altres àrees de l’Ajuntament.

Requisits

 •  Experiència específica d’almenys 3 anys en aquest àmbit.
 •  Experiència en polítiques feministes i LGTBI.
 •  Coneixement del teixit associatiu de Barcelona

Competències

 • Professionalitat: Excel·lents relacions interpersonals i capacitat de coordinació de les activitats relacionades a l'enfocament en gènere. Coneixement i experiència en el suport de la implementació de projectes o programes d’enfocament en gènere. Habilitat per planificar el treball propi i participació adequada del treball en equip.
 • Comunicació: Bones habilitats comunicatives, tant orals com escrites.
 • Treball en equip: Bones habilitats per al treball personal i en equip.
 • Planificació i organització: Desenvolupament d'objectius clars, identificació d'activitats i tasques prioritàries, adaptació d'aquestes en funció de les necessitats, previsió de riscos i possibles contingències a l'hora d'implementar, utilització efectiva del temps.
 • Responsabilitat i alta capacitat de treball.

Condicions

 • Tipus de contracte: Plaça d’eventual. Dependència de la Tinenta d’Alcaldia.
 • Incorporació immediata: a través d’un nomenament.
 • Tipus de jornada: 40 hores setmanals.
 • Salari: subjecte al codi d'ètica política de Barcelona en Comú.

Presenta la teva candidatura