Plaça de personal de suport a la Regidoria de l’Eixample

Obrim una oferta de feina per ocupar la plaça de personal eventual de suport a la Regidoria del Districte de l’Eixample

Per optar a la plaça, envia el teu currículum i una carta de motivació a través d’aquest formulari fins al 12 de juliol de 2022.

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, animem a la presentació de candidatures per part de persones migrades o amb rerefons migratori que estan infrarrepresentades actualment en la política municipal en general, i en la nostra organització en concret.

Perfil professional

 • Persona sistemàtica, organitzada i proactiva.
 • Competències en la redacció tant en català com en castellà (nivell òptim).
 • Capacitat de treballar en equip alhora que de liderar els seus propis àmbits amb autonomia.
 • Capacitat de treballar sota pressió i saber donar resposta.
 • Capacitat i experiència en temes relacionats amb la comunicació (redacció, perspectiva comunicativa, xarxes socials, etc).
 • Compromís amb els valors de Barcelona en Comú així com acceptació del seu codi ètic

Objectius principals

 • Suport a l’equip del Districte de l’Eixample: Regidor, Conseller tècnic i equip de consellers/es.
 • Visió comunicativa de l’acció de govern i redacció i preparació de material.
 • Vinculació amb els equips tècnics de Comunicació i Premsa de Barcelona en Comú, i amb l’equip polític de Coordinació de Govern del Grup Municipal.
 • Relació amb les assemblees de l’Eixample i l’Organització de Barcelona en Comú.

Tasques concretes

 • Suport a l’equip municipal de l’Eixample en les tasques derivades del dia a dia del Districte, així com en els òrgans de govern, i en la coordinació de l’equip i la preparació de reunions.
 • Previsió, preparació i redacció dels moments comunicatius (xarxes socials, articles per premsa local, etc), en coordinació amb els equips tècnics de Comunicació i Premsa de Barcelona en Comú, i amb l’equip polític de Coordinació de Govern del Grup Municipal.
 • Sistematització de la informació de l’equip i coordinació de les tasques pròpies de final de mandat (recopilació d’actuacions, balanç de mandat, preparació del material de campanya i mobilització, etc) en coordinació amb l’equip de Coordinació de Govern del Grup Municipal.
 • Suport en la vinculació de l’equip municipal del districte amb les assemblees i l’Organització (calendarització de reunions, elaboració d’ordres del dia, preparació de material, etc).

S'ofereix

 • Contracte eventual de mitja jornada de càrrec de confiança política.
 • Incorporació immediata a través d’un nomenament.
 • Durada fins a final de mandat (maig 2023).
 • Salari i condicions del contracte subjectes al codi ètic de Barcelona en Comú.
 • Dependència del Regidor del Districte de l’Eixample.