#RelatemElCanvi

Pla d'acollida de persones refugiades, millora del SAD, servei d'atenció a víctimes de violència masclista, i transparència

1. Llum verda al Pla d'acollida de persones refugiades

Barcelona és una ciutat acollidora, amb recursos i preparada per rebre éssers humans que fugen de la guerra i de països on la vulneració dels drets humans és a l'ordre del dia. Durant el Ple Ordinari de l'Ajuntament, tots els grups municipals van votar a favor de la posada en marxa del Pla d'acollida de persones refugiades, proposat per l'equip de Govern. Barcelona actuarà de hub i serà la primera ciutat d'acollida quan els refugiats arribin a Catalunya. El municipi compta ja amb un protocol d'actuació, que s'adapta al nombre de persones que arriben a la ciutat.

+ info: http://www.eldiario.es/catalunyaplural/barcelona/Barcelona-diu-Ciutat-Refugi-TTIP_0_437106841.html

2. El nou Servei d'Atenció Domiciliària tindrà millors condicions socials, laborals i mediambientals

La precarització que ha patit el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) té els dies comptats. També les últimes subhastes del SAD, on han primat els criteris econòmics, amb adjudicacions a la baixa que han afectat les condicions laborals del personal laboral. L'Ajuntament ha aprovat el plec de condicions per als nous concursos d'adjudicació. S'hi han introduït clàusules de millora social, ambiental i de gènere, tot modificat-ne els criteris de valoració per tal de primar els aspectes tècnics i de qualitat sobre l'oferta econòmica. Així, per primera vegada, les empreses que es presentin al concurs obtindran un 80% de la valoració en funció de criteris qualitatius, mentre que l'oferta econòmica suposarà el 20% restant. En l'anterior concurs l'oferta econòmica tenia una valoració de fins al 40%.

+ info: http://cat.elpais.com/cat/2015/10/01/catalunya/1443716127_749070.html

3. Ampliació del servei d'atenció a víctimes de violència masclista: més hores d'atenció jurídica, serveis d'educació, treball social i inserció laboral

El  nombre de dones assassinades a Barcelona l'any passat va ser de cinc,  mentre que en 2013 no hi va haver cap. A Catalunya va augmentar un 250%, i es va passar de quatre assassinats en 2013 a 14 l'any següent. Xifres  esfereïdores que justifiquen que l'Ajuntament hagi ampliat el servei  d'atenció a víctimes de violència masclista amb més hores d'atenció  jurídica. També han augmentat les hores dels serveis d'educació i  treball social, i inserció laboral.

+ info: http://www.ara.cat/barcelona/LAjuntament-Barcelona-victimes-violencia-masclista_0_1437456364.html

4. Es publiquen les agendes de l'alcaldessa i dels regidors i regidores

Vam arribar a l'Ajuntament amb la voluntat  de transformar no només les  polítiques públiques sinó la institució en  si, i aplicar criteris de  transparència, rendició de comptes i  participació. En aquest procés de  canvi es van fer públics tots els  sous dels càrrecs polítics a la web de  l'Ajuntament, i ara també s'han  fet públiques les agendes de tots els  membres del govern municipal. Pots trobar les agendes a les pàgines webs dels districtes i en la de l'alcaldessa.

+ info: http://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/ca/agenda