Oferta de feina Tècnic/a de suport al procés programàtic

Obrim una oferta de feina per ocupar la plaça de tècnic/a de suport al procés programàtic de Barcelona en Comú.

Per optar a la plaça, envia el teu currículum i una carta de motivació a través d’aquest formulari fins l’11 de setembre de 2022.

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, animem a la presentació de candidatures per part de dones, de persones joves i de persones migrades o amb rerefons migratori, que estan infrarepresentats actualment en la política municipal en general, i en la nostra organització en concret.


Objectiu de la plaça        

L’objectiu principal serà l’acompanyament, dinamització i seguiment de les accions sorgides en el marc de procés d’elaboració del programa electoral de Barcelona en Comú, així com la construcció i dinamització del procés participatiu, que ha de tenir en compte els espais de participació de la organització. 

Partint d’aquestes necessitats i reptes, Barcelona En Comú vol realitzar un procés per a l'elaboració del programa electoral amb els següents objectius

 • Ha de ser fruit d’un procés de debat, implicació, obertura i consens, dins i fora de l’organització; un procés motivador que impliqui a tothom.
 • Ha d’incloure els grans eixos de les polítiques de transformació de la ciutat.
 • Ha de partir de la intel·ligència col·lectiva de la nostra organització en la definició i execució.
 • Ha de mobilitzar a les nostres bases i fer créixer la participació de nous activistes als espais de l’organització.
 • Ha d’establir un sistema de seguiment i avaluació de les  mesures.

Funcions i tasques 

 • Planificar i dinamitzar, atenent a les indicacions polítiques del grup motor de programa i els reglaments de Barcelona en Comú, el procés d’elaboració programàtica, afavorint la participació i la implicació dels membres de la organització i de la ciutadania i promovent dinàmiques generadores de sentit de pertinença a l’organització i a la ciutat.
 • Dinamitzar, planificar i coordinar les reunions del grup motor de programa, que vetlla pel procés, així com els grups de treball i/o espais de coordinació.
 • Promoure i consolidar la participació en els grups de treball per tal que desenvolupin les accions que es concretin.
 • Revisar, supervisar i coordinar la redacció de les diverses versions del programa

Requisits

 • Experiència demostrada en processos participatius.
 • Experiència demostrada de redacció eficaç de textos i capacitat de síntesis.
 • Capacitat d’empatia i treball en equip.
 • Bones capacitats en les relacions interpersonals.
 • Iniciativa i capacitat d'organització del treball i de desenvolupar les tasques per a la gestió del dia a dia amb eficàcia i eficiència.
 • Domini del català i del castellà.
 • Motivació amb el projecte polític de Barcelona en Comú. 


S'ofereix     

 • Tipus de jornada: 20 hores setmanals amb flexibilitat i disponibilitat per treballar les tardes i els caps de setmana.
 • Salari: Segons escala salarial de l’organització per mitja jornada (1.200 € bruts, 14 pagues).
 • Tipus de contracte: Temporal, 6 mesos.
 • Incorporació: Immediata.

Presenta la teva candidatura