No, Janet Sanz no cobra 100.000€ per 21 càrrecs

Aquests dies de Nadal ha circulat una imatge on es mostrava els càrrecs de la Tinenta d’alcaldia Janet Sanz. S’acompanyava del fet que tots aquests càrrecs li raporten un sou de 100.000€ anuals.

En primer lloc cal dir que tots els regidors i regidores de Barcelona en Comú tenen el sou limitat pel mateix codi ètic del partit a 2.200€/mes (podent sumar-hi un complement en concepte de responsabilitat institucional i cures). La resta dels diners es donen a projectes socials i solidaris. De la mateixa manera, els regidors de Barcelona en Comú renuncien a totes les dietes.

En segon lloc cal aclarir que és completament normal que els regidors i regidores en el govern de l’Ajuntament (i, de fet, de qualsevol institució) se’ls adjudiquin diferents tipus de càrrecs dels instituts, les meses, les regidories, els districtes i demés ens municipals. Janet Sanz, com a Regidora en el Govern i Tinenta d’Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona (una ciutat amb molts organismes i molta feina a fer) té un sèrie de responsabilitats i funcions, que entren en el sou i amb el càrrec electe. Els Comuns precisament fem pública aquesta informació perquè creiem en la transparència.

Qui ha difós la fake new? Toni Cantó (Ciudadanos)

Pots trobar la informació referent al seu sou al web de transparència de l'Ajuntament de Barcelona