Més escoles bressol...públiques i de qualitat!

El govern municipal actual s’ha trobat la ciutat amb moltes necessitats no resoltes i agreujades per una gestió del govern anterior fruit de la seva concepció ideològica. En l’àmbit de l’educació infantil 0-3, en concret, va aplicar unes mesures que han tingut unes greus conseqüències, desballestant el model de les escoles bressol, afectant la qualitat de l’atenció educativa dels infants i obrint les portes a la gestió privada d’un servei públic.

Disposem d’una extensa però alhora insuficient xarxa de centres públics. Actualment són 97, tot i que encara moltes famílies no poden accedir-hi. És necessari un nou impuls, per això s’ha anunciat la voluntat d’ampliar la xarxa d’escoles bressol municipals de la nostra ciutat amb la creació d’una desena de centres nous. La construcció d’aquests equipaments educatius (a més de l’ampliació d’un edifici) suposarà l’increment de 847 noves places, tan necessàries a la nostra ciutat.

Un altre pas endavant és la remunicipalització de la gestió de 3 escoles bressol públiques el curs vinent. Des de l’anterior mandat, estan funcionant amb gestió indirecta, un fet paradoxal que està suposant deixar en mans privades la gestió d’aquests centres educatius de titularitat pública. Amb aquesta mesura es recuperarà de nou la xarxa única d’escoles bressol públiques, és a dir, de nou totes estaran gestionades de manera directa.

L’anterior equip de govern va deteriorar el model educatiu de les escoles bressol, augmentant les ràtios (el nombre d’infants per grup i educadora) i reduint les hores de suport educatiu. Amb aquestes retallades, no es va tenir en compte el criteri i l’experiència de la comunitat del 0-3. En aquest sentit, l’actual consistori també ha anunciat la recuperació de la mitja hora diària de suport educatiu retallada en l’anterior mandat.

Són decisions que no només amplien les places ofertades sinó que també van encaminades a millorar l’atenció educativa dels infants i alhora les condicions laborals de totes les treballadores, tot preservant un model educatiu forjat amb molts anys d’experiència professional compartida. Malgrat les limitacions envers les administracions locals per poder augmentar les contractacions públiques, l’actual equip de govern declararà les escoles bressol serveis essencials, la qual cosa permetrà incrementar la plantilla necessària per obrir els centres nous.

Totes aquestes millores demanen d’un extraordinari esforç a nivell pressupostari ja que la Generalitat fa uns anys que ha deixat de finançar totes aquestes places, actualment 8100. Malgrat les dificultats econòmiques, es manté ferm el compromís de no augmentar les quotes de les famílies.

Des de Barcelona en Comú treballem per ampliar la xarxa i millorar la qualitat de les escoles bressol...públiques i de qualitat!