Les principals fites de la batalla per una nova política

Ens hem pres sèriament el mandat de part de la ciutadania de més transparència i d’incorporació d’una cultura política basada en valors com la cooperació, la participació directa i la rendició de comptes. I ho estem fent amb perspectiva feminista, incloent una mirada de gènere en les polítiques, actuant de forma implacable davant les agressions masclistes i desplegant una cultura econòmica de les cures. 

S’ha posat el pressupost 100% en obert a la disposició de la ciutadania, perquè els comptes estiguin a l’abast de tothom. Creiem que per recuperar la confiança en les institucions, cal ser els primers a combatre la corrupció. Per això s’han posat llums i taquígrafs. Impulsant una Oficina de Transparència i Bones Pràctiques que ha desplegat polítiques públiques innovadores en matèria de regeneració democràtica. Agendes transparents, limitació de sous, un codi ètic d’obligat compliment per a tota la corporació municipal, així com la primera Bústia Ètica de l’Estat: una eina digital per protegir l’anonimat de qui vulgui denunciar males praxis, com ha fet el mateix Ajuntament en el cas de Barcelona Regional.

Sabíem des del començament que el canvi real no seria possible si no posàvem les institucions al servei dels veïns i veïnes. Que calien respostes col·lectives a problemes col·lectius, com defensem des de l’acció comunitària. Per això també s’ha culminat la revisió del reglament de les normes de participació.

Principals fites

  • Pla de Justícia de Gènere: Amb principis d’equitat en totes les polítiques del consistori,  en l'elaboració de pressupostos, model urbà i mobilitat adaptada a la vida quotidiana.
  • Bústia ètica: ​Una bústia segura per rebel·lar casos de corrupció, única a Europa. També hem aprobat un codi de Conducta per limitar regals i portes giratòries 
  • ​​​Participació ciutadana: Amb el nou Reglament de Participació Ciutadana, ara tenim més eines de democràcia directa, com ara les consultes ciutadanes
  • Decidim.Barcelona: La primera plataforma de codi obert feta amb i per a la ciutadania, que ha servit per confeccionar el PAM i tots els processos participatius
  • Trobades amb l’alcaldessa: Cada 15 dies l’alcaldessa fa una trobada amb els veïns i veïnes d’un barri, per escoltar tothom i no perdre mai el contacte amb tot el que passa a la ciutat. 
  • Defensa dels drets de persones migrants i refugiades: Creació del document de veïnatge per evitar l’ingrés al CIE i el Programa municipal d’acollida a refugiats.