Les principals fites de la batalla per la gestió pública

Venim d’una situació de serveis externalitzats i guanys desmesurats d’empreses privades que gestionen o han gestionat béns relacionat amb drets fonamentals per viure, créixer i morir dignament, però volem arribar a una ciutat referent en la recuperació del serveis bàsics.  Per això s’ha recuperat la gestió pública de tres escoles bressol privatitzades durant el mandat Trias i se n’ha anunciat la construcció de set més. S’ha recuperat la prestació directa del punts d’informació i atenció de la dona, així com del servei d’atenció a les dones que pateixen violències masclistes. Són serveis fonamentals per a la comunitat, i per tant essencials per a la població més vulnerable.

Perquè sabem que es pot fer una gestió sostenible dels recursos públics i a la vegada lluitar per la dret a l’energia, hem constituït una comercialitzadora elèctrica municipal, que donarà servei a 20.000 famílies amb energia renovable. I perquè sabem que es pot fer estalviar en els recursos que són de tothom i a la vegada lluitar perquè tothom tingui accés a un enterrament digne, estem impulsant la creació d’una funerària pública.  

Principals fites

  • Operador elèctric municipal: Barcelona Energia serà la companyia elèctrica 100% pública més gran de l’Estat, que donarà servei a tot l’ajuntament i a 20.000 famílies. 
  • Contractació pública: S’han introduït criteris socials, d’accessibilitat, de justícia de gènere, de drets laborals i de justícia ambiental: per unes polítiques públiques responsables. 
  • ​Pla de Recursos Humans: Per primera vegada en 10 anys, s’augmenta la plantilla de l’Ajuntament amb 2.000 persones més. Per una administració a l’alçada dels canvis que ha tingut la ciutat.
  • Aigua: Estem treballant per una gestió pública de l’aigua i per primera vegada en 10 anys, s’ha abaixat el rebut de l’aigua.