Les principals fites de la batalla contra les desigualtats i la precarietat

Per primer cop des de 2007 s’ha aturat el creixement de la desigualtat a Barcelona. S’han destinat més esforços que mai a fer una ciutat que cuida les persones amb salut mental, que garanteix l’accés als serveis municipals per les persones immigrades en situació d’irregularitat i que posa més recursos perquè les persones que viuen al carrer tinguin les necessitats cobertes. Són tres exemples de plans molt amplis que són un canvi de paradigma en la política de drets socials de l’Ajuntament. No deixar a ningú enrere i donar uns serveis de primera qualitat és el nostre repte. 

S’han posat en marxa ajuts per a famílies monoparentals, per pagar el lloguer, per a famílies amb dificultats econòmiques que tenen infants de 0 a 16 anys, s’ha fet un pla per abordar integralment la pobresa energètica i s’han triplicat les beques menjador. Mesures per redistribuir la riquesa que Barcelona té per aconseguir una ciutat on tothom tingui educació, una llar i els serveis bàsics coberts i es pugui desenvolupar en llibertat. I fer-ho per tothom, també per a les persones que fugen dels seus països, perquè Barcelona és i serà una ciutat refugi que ofereix allotjament i manutenció a les persones sol·licitants d’asil excloses de les ajudes estatals, promovent-ne l’autonomia i la inserció sociolaboral. 

 

Principals fites

  • Més inversió social: La capital amb més inversió social de tot l’Estat, augmentant-la un 50%. Cap retallada en serveis, més beneficiaris de beques menjador, rendes de 0-16, monoparentals i per al servei d’atenció domiciliària. 
  • Un nou model d’atenció domiciliària més humà i més proper: amb millors condicions per als equips de treball i per a les persones ateses. 4 proves pilot ja estan en marxa. 
  • Ampliació de la xarxa d’educació infantil: Hem creat deu noves escoles bressol públiques i n’hem frenat el procés de privatització de tres més. 
  • Un nou model econòmic. Hem impulsat un model econòmic més plural, divers i just, amb eines pioneres com els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte
  • Millora de les condicions laborals a la ciutat. A més de transformar la contractació pública, premiem aquelles empreses que augmenten sous i impulsem un acord metropolità per un salari mínim.
  • La salut, una prioritat: Hem impulsat el primer Pla de Salut Mental i un Pla d'Acció de Drogues, a més de triplicar els projectes de salut comunitària.
  • Lluita contra la pobresa energètica: S’han creat punts d’assessorament energètic en els barris i s’ha sancionat a subministradores. 
  • Ajuts IBI: Una fiscalitat més redistributiva: el que es recapta finança les rendes més baixes. 
  • Tarifació social escoles bressol: Un 62% de les famílies pagaran menys per portar els seus fills a l’escola bressol a partir del nou curs escolar.