Les principals fites de la batalla contra la contaminació i per una ciutat sostenible

Barcelona té uns nivells mitjans anuals de partícules contaminants que superen en un 30% les recomanacions de la OMS. El vehicle a motor és el principal responsable de la pol·lució que afecta la salut de tothom i sobreocupa l’espai públic en detriment de l’ús lliure que en poden fer vianants, persones que van amb bicicleta o carrils especials per a transport públic. Però ho estem revertint! 

Aquest any s’hauran augmentat en 2 anys 150 km de carril bici i per 2018 tindrem bicing 24h i a més barris. La ciutat ha de ser de les persones, també per passejar-hi, jugar-hi i moure-s’hi a gust. Hem alliberat espai públic per als veïns i veïnes al Poblenou, un pla pioner que aviat s’estendrà a altres punts de la ciutat. S’ha desencallat el metro de la Marina i hem aconseguit congelar les tarifes, millorar les condicions per a aturats i allargar la T12 fins als 16 anys, que de fet és l’edat en què s’acaba l’escolarització obligatòria i per tant, el que té sentit.

Sabem que calen mesures dràstiques per reduir la contaminació, començarem restringint l’accés dels cotxes més contaminants en episodis greus aquest any, i hi hem afegit mesures per canviar el cotxe i passar-se al transport públic. I com que sabem que no n’hi ha prou amb no fer fum, també cal renovar l’aire que respirem, hem ampliat 1 m2 de verd per persona que viu a Barcelona.

Principals fites 

  • Metro a la Marina: Hem desencallat una obra que feia anys que estava parada.
  • Impuls d’una política anticontaminació a través de la creació de zones de baixes emissions i amb mesures per reduir l’ús del cotxe a favor del transport públic. 
  • Carrils bici: Més de 150 km de carril bici, que ha crescut un 40% en dos anys
  • Reforç del sistema de transport públic mitjançant la renovació de la flota i la xarxa ortogonal de busos, la recuperació de 20 busos de barri els caps de setmana, l’ampliació de la L10 de metro i el projecte de la futura connexió del tramvia. 
  • ​​Tarifació social: S’ha ampliat la T-12 a T-16, millorat les condicions d’accés per aturats i s’han congelat tarifes
  • Alliberament d’espai públic per als veïns i veïnes amb el projecte de les superilles, 7 parcs nous, 4 cobertes verdes i 18 interiors d’illa.