Informació sobre nomenaments i personal alliberat a Bcomú

Després dues setmanes de govern municipal i amb la intenció de resoldre dubtes i preguntes, creiem necessari fer un pas endavant en les explicacions sobre els processos i la presa de decisions tant a Barcelona En Comú com a l’Ajuntament en matèria de nomenaments. Sabem que si volem fer política d'una altra manera, també haurem de ser curosos en les formes, en com ho expliquem. És per aquest motiu que posarem tots els mecanismes que tinguem a l'abast per fer que la informació sigui porosa i que el desbordament i la reorganització d'aquests dies no puguin ser excusa dels errors d'incomunicació d'aquests darrers dies. 

En els mitjans i al carrer hi ha inquietud per a tres punts que volem aclarir: nomenaments de gerents i altres càrrecs directius de l'Ajuntament, nomenaments d'assessors, nomenaments de personal de Barcelona En Comú. 

Nomenaments de gerents i altres càrrecs directius de l’Ajuntament

La decisió ha estat presa pel grup municipal i en la majoria dels casos amb la urgència d'haver-ho de tenir tot a punt per al dia 13. El grup municipal va consultar diversos casos als eixos corresponents i va realitzar  entrevistes amb experts dels àmbits específics, prioritzant experiència  i coneixement de l'Ajuntament; és a dir, el vessant més tècnic del càrrec. Pel que fa a gerents i alts càrrecs, fins ara s'han fet els nomenaments publicats al web de l'Ajuntament. (aquí: http://premsa.bcn.cat/2015/06/13/el-nou-govern-municipal-ja-esta-en-marxa/ i aquí: http://premsa.bcn.cat/2015/06/25/el-govern-municipal-aprova-el-nomenament-de-cinc-comissionats/)

Nomenaments d'assessors i càrrecs de confiança

Les persones triades per a aquests càrrecs han estat escollides per la persona amb qui han de treballar (regidor/a o responsable d'àrea), amb el criteri de ser una persona de màxima confiança professional i personal, ja que ha de ser la mà dreta d'aquesta persona i fer moltes tasques en nom seu. A més, responen a perfils tècnics concrets avalats per trajectòries destacades en els àmbits de treball assignats. Totes aquestes persones estaran sotmeses al codi ètic de BComú. 

Molts d'aquests nomenaments encara no s'han fet efectius, per tant, encara no podem disposar de la llista completa de persones que ocuparan aquests càrrecs d'assessors. Aquesta setmana facilitarem informació més detallada i obrirem un apartat web on anar consultant la informació actualitzada .

Nomenaments del personal de BComú

S'ha obert un procés de  selecció intern per respondre a les necessitats d'organització de BComú. Davant la urgència d'activar un equip de treball, s'ha obert una  primera fase d'aquest procés, en què la Coordinadora (reunida  el 15 juny) va prendre la decisió de cobrir quatre places amb aquests criteris principals: conèixer bé tota l'organització i tenir l'aval  d'haver fet ja aquestes tasques a l'interior de l'organització. Els perfils que es van decidir el 15 de juny són: 

- Coordinador/a de Comunicació

- Relacions Institucionals i Polítiques

- Secretari/ària d'Organització

- Enllaç Grup Municipal - Barcelona En Comú

D'aquest primera fase, en la Coordinadora del 22 de juny, s'han triat ja dues de les persones, però no s'ha aconseguit tancar encara els altres perfils. Aquestes persones són: 

- Coordinador/a de Comunicació: Cristina Mañas. Integrant de la Comissió de Comunicació de BComú ha participat en el dia a dia de la comissió des de la seva creació, a més ha fet tasques específiques de coordinació i continguts de xarxes, campanyes i redacció de continguts. El seu extens curriculum en la gestió cultural i la implicació en la vida associativa de la ciutat l'avalen en la seva tasca així com el reconeixement de la Comissió de Comunicació per a portar a terme la coordinació. Llicenciada en Història de l’Art, fotógrafa i amb estudis addicionals en gestió cultural, comunicació i cooperació internacional. Ha treballat des del 2005 com a gestora cultural a l'estranger, a Itàlia i Albània, des del 2009 viu a Barcelona on ha treballat pel CCCB i la Fundació Interarts i com a freelance impulsant projectes propis. A l'àmbit associatiu va posar en marxa amb altres tres persones, La Professional, associació a la Barceloneta per promoure projectes socials i culturals vinculats al barri, també forma part de l'equip de coordinació del Fons Fotogràfic Popular de la Barceloneta. 

- Relacions Institucionals i Polítiques: Adrià Alemany. És un llicenciat en economia (UPF) i màster de relacions internacionals i integració europea (IUEE/UAB). Des de 2006 ha treballat a la Fundació FCB en l'àrea de cooperació internacional, primer, i després com a tècnic financer. Paral·lelament ha combinat la seva dediciació professional amb l'activisme per al dret a l'habitatge des de 2006. L'any 2009 cofunda la PAH i hi coordina la ILP estatal per la dació en pagament. És coautor dels llibres Vides hipotecades: de la bombolla immobiliaria al dret a un habitatge i Sí que es pot crónica d'una petita gran victòria. Autor de diferents estudis i publicacions sobre politiques públiques, deute i habitatge, ha participat en reportatges i documentals sobre moviments socials i habitatge.

El juny de 2014, Alemany és un dels impulsors de la plataforma Guanyem Barcelona, en què ha desenvolupat diferents tasques i participat a diferents espais: Comissió de Comunició, Relació amb forces polítiques, Coordinadora i Comitè de Campanya. 

També en aquest darrer nomenament, i com a conseqüència de les informacions (en alguns casos errònies) sortides en diferents mitjans, volem precisar que en cap cas les relacions personals han sigut un punt a tenir en compte en l'elecció d'aquestes dues persones, com és obvi, sinó que se n'han valorat els curriculums, les  trajectòries professionals i la implicació en el projecte; és a dir, ningú mai ha estat  en un lloc o un altre per ser "parent de", ni algú deixarà d'estar-hi per ser-ho.