Els treballadors de la salut amb Barcelona En Comú

Ara tenim l'oportunitat de votar per a democratitzar i posar l’Ajuntament al servei de les persones”

La crisi financera s’ha utilitzat per a desmuntar l’incipient estat del benestar. La política d’austeritat  promoguda pels partits del govern, incloent les retallades en educació, sanitat i serveis socials, ens ha deixat unes xifres d’atur entre les més altes d’Europa, i un creixement de l’exclusió i de les desigualtats  socials. 

Mentre continuen les obres als barris rics de la ciutat i l’ajuntament presumeix d’un superàvit de pressupost, han crescut la pobresa i la desigualtat socioeconòmica entre els barris i Barcelona és una de les ciutats d’Europa amb un  nivell de contaminació més alt. Mentre creix l’obesitat a la població, són més els que cerquen menjar als contenidors d’escombraries. A la ciutat de Barcelona i amb la indiferència còmplice de les autoritats hi ha milers d’infants amb dificultats d’alimentació, s’allarguen les llistes dels menjadors socials i es fan milers de desnonaments.

Aquesta política neoliberal ha generat una retallada enorme del pressupost de sanitat, amb reducció del personal sanitari, tancament de llits hospitalaris, detriment de l’atenció primària, implantació de l’euro per recepta i pèrdua  de la universalitat del sistema sanitari públic; així com reducció de l’accessibilitat, i augment de les llistes d’espera per a ingressos, proves diagnòstiques i visites a especialistes. Paral·lelament es potencia la sanitat privada dintre i fora del centres públics, es mercantilitza l’assistència, s’incrementen les derivacions i s’externalitzen serveis, per tal d’afavorir les entitats sanitàries amb ànim de lucre. Els casos de corrupció que s’han denunciat entre els que veuen la sanitat com un gran negoci, s’afegeixen als molts escàndols de corrupció que, en gran part, resten impunes a la societat.  L’ajuntament té competències importants en Salut Pública per a la promoció i protecció de la salut, però els recursos continuen sent insuficients davant els reptes i necessitats de la crisi.

No hem restat indiferents davant d’aquesta situació. Fidels a la tradició històrica de Barcelona, que ha protagonitzat memorables jornades reivindicatives pels drets socials i polítics del seu poble, durant tots aquests anys hem omplert de gent les places i els carrers, manifestant-nos contra la corrupció, les injustícies i les retallades. ARA TOCA VOTAR, perquè és possible produir un canvi a la Ciutat, que doni pas a un govern de la gent, per a democratitzar l’ajuntament i posar-lo al servei de les necessitats de la majoria. No podem perdre aquesta oportunitat. Es per això que els treballadors i treballadores de la salut sotasignants cridem a recolzar a BARCELONA en COMÚ, per guanyar Barcelona per la gent comú. 

RECOLZEM UN PROGRAMA DE SALUT QUE PROPUGNA:

- Inversió pressupostària prioritària per a implementar un Pla de rehabilitació integral i de regeneració urbana amb enfoc intersectorial als barris més desafavorits de la Ciutat, que eviti la degradació i permeti una vida més saludable.

- Promoure una assistència sanitària universal, 100x100 pública i gratuïta per a tots els residents a la Ciutat.

- Des del Consorci Sanitari de Barcelona potenciar la Salut Pública i l’Atenció Primària i Comunitària, impedir i revertir la privatització i mercantilització dels Serveis Públics i, amb els recursos públics rescatats, assegurar una dotació més gran que garanteixi una assistència pública, equitativa i de qualitat.

- Reducció substancial de la contaminació atmosfèrica, lluminosa i acústica. Promoció del transport públic, de l’ús de la bicicleta i del desplaçament a peu. Creació de zones urbanes d’atmosfera protegida, dissuasió de l’ús de l’automòbil al centre de la ciutat. Pla d’electrificació progressiu al Port de Barcelona d’ús obligatori pels vaixells turístics.

- Incrementar les beques de menjador escolar durant tot l’any. Promoure una alimentació saludable: mercats de proximitat i de productes regionals. Implantar impostos especials per a aliments i begudes d’alt contingut energètic. 

- Incrementar les escoles bressol i promoure les activitats extraescolars que permetin la conciliació laboral i familiar, promovent la paritat per a feminitzar la política i  els càrrecs de responsabilitat a l’Ajuntament.

- Augmentar l’atenció personalitzada a l’adolescència i joventut pel que fa a la sexualitat i prevenció de l’embaràs i l’avortament

- Ampliar el programa de serveis d’atenció domiciliaria a la gent gran, promovent programes de suport comunitari per a assegurar la participació, l’alimentació i evitar l’aïllament social.
 

Veure llista de firmants del manifest