El canvi en fets: 2 anys transformant Barcelona

Vam guanyar les eleccions del 24 de maig de 2015 amb un programa de canvi i d’empoderament ciutadà, que tenia per objectiu tornar a posar les persones al centre de les polítiques. Al llarg d’aquests dos anys, hem impulsat unes mesures orientades a la millora de les condicions de vida del conjunt de la població barcelonina, partint d’una experiència de diàleg ciutadà i d’aprenentatge col·lectiu per fer de Barcelona una ciutat més justa, més prospera, més habitable i ambientalment sostenible; un ciutat de drets i oportunitats per a tothom.

Actualment, estem lliurant cinc gran batalles: la lluita contra les desigualtats, la lluita contra l’encariment dels preus del lloguer i les dinàmiques gentrificadores que expulsen el veïnat, la transformació de Barcelona en una ciutat passejable i saludable, la recuperació de la gestió pública i les noves formes de fer política, amb participació, transparència i feminisme.  Cal avançar amb pas ferm cap a la creació d’una ciutat del benestar, oberta, on tothom tingui garantit els drets bàsics i les oportunitats per forjar el seu projecte de vida amb independència del seu origen, identitat de gènere i status social.

Per poder fer un seguiment de les actuacions i polítiques a nivell de territori, hem habilitat aquest mapa que anirem completant amb les principals actuacions als barris de Barcelona. També pots consultar la versió en paper en aquest arxiu pdf 

Consulta el mapa

1. Batalla contra l'especulació: garantir dret a habitatge, regular turisme, veïnització

Barcelona és la seva gent, si perdem el veïnat perdem la ciutat. Per això plantem cara a la massificació turística, la desprotecció dels llogaters i llogateres i la compra d’immobles per part de fons voltors. Hem posat en marxa totes les eines que l’Ajuntament té: ajuts a la rehabilitació i al pagament del lloguer, compra i construcció de pisos públics i mobilització de pisos buits. I on no tenim competències, com en la regulació del lloguer, demanem a les administracions responsables que es posin les piles.

L’habitatge no és una mercaderia, és un dret com una casa. Per això hem posat sancions a la SAREB, al BBVA i a altres bancs per tenir pisos buits. Hem aconseguit un crèdit de 125M € del Banc Europeu d’Inversions per construir pisos públics de lloguer. En 10 anys hi haurà 18.500 pisos més de lloguer assequible, i només en aquests 2 anys ja se n’han aconseguit 750 (comprant per sota preu mercat o cedits). Mai cap administració ha fet un esforç econòmic similar per augmentar el parc públic de lloguer.

Volem barris plens de vida, veïnitzats! Per això la regulació del preu del lloguer és urgent. Generalitat i Estat han de deixar que els ajuntaments actuïn per impedir lloguers abusius, com passa a París o Berlín. Sabem que la ciutat és un reclam turístic, però de la mateixa manera que hem posat fre a la construcció d’hotels amb el PEUAT, cal acabar amb els habitatges d’ús turístic il·legal. Ja n’hem tancat 700 i hem posat multes a AirBnB, però no pararem fins aconseguir un turisme respectuós amb els nostres barris. 
 

 • Unitat Contra l’Exclusió Residencial
  Tothom qui pateix un desnonament és atès i té una solució per no quedar-se al carrer. Durant aquests dos anys s’han aturat prop de 1.500 desnonaments. 
 • Governança del turisme
  Pla per posar fre a la construcció incontrolada d’hotels i constitució d’un Consell de Turisme per decidir col·lectivament quin model turístic volem. 
 • Inversió en habitatge
  ​S’ha quadruplicat la inversió en polítiques d’habitatge per un parc públic de lloguer. A final de mandat, l’haurem augmentat amb 4.000 pisos més. 

2. Per una ciutat passejable: transport públic, aire net, recuperar el carrer

Volem una ciutat per viure, jugar, trobar-se i passejar des de Collserola al mar, des del Besòs al Llobregat. Barcelona té uns nivells mitjans anuals de partícules contaminants que superen en un 30% les recomanacions de la OMS. El vehicle a motor és el principal responsable de la pol·lució que afecta la salut de tothom, sobretot d’infants i persones grans. L’espai públic també està sobreocupat pels cotxes en detriment de l’ús lliure que en poden fer vianants, persones que van amb bicicleta o carrils especials per a transport públic. Però ho estem revertint! 

Aquest any s’hauran augmentat en 2 anys 150 km de carril bici i per 2018 tindrem bicing 24h i a més barris. La ciutat ha de ser de les persones, també per passejar-hi, jugar-hi i moure-s’hi a gust. Hem alliberat espai públic per als veïns i veïnes al Poblenou, un pla pioner que aviat s’estendrà a altres punts de la ciutat. S’ha desencallat el metro de la Marina i hem aconseguit congelar les tarifes, millorar les condicions per a aturats i allargar la T12 fins als 16 anys, que de fet és l’edat en què s’acaba l’escolarització obligatòria i per tant, el que té sentit.
Sabem que calen mesures dràstiques per reduir la contaminació, començarem restringint l’accés dels cotxes més contaminants en episodis greus aquest any, i hi hem afegit mesures per canviar el cotxe i passar-se al transport públic. I com que sabem que no n’hi ha prou amb no fer fum, també cal renovar l’aire que respirem, hem ampliat 1 m2 de verd per persona que viu a Barcelona.

 • Metro a la Marina
  Hem desencallat una obra que feia anys que estava parada
 • Carrils bici i bus
  Més de 150 km de carril bici, 20 busos de barri recuperats els caps de setmanes i 28 línies noves a la xarxa de bus
 • ​​Tarifació social
  S’ha ampliat la T-12 a T-16, millorat les condicions d’accés per aturats i s’han congelat tarifes

3. Recuperar la gestió pública: aigua, energia, serveis bàsics

Recuperar la política i posar-la al servei de les persones vol dir també recuperar el control democràtic dels béns comuns per fer-ne una gestió pública responsable i transparent. Venim d’una situació de serveis externalitzats i guanys desmesurats d’empreses privades que gestionen o han gestionat béns relacionat amb drets fonamentals per viure, créixer i morir dignament, però volem arribar a una ciutat referent en la recuperació del serveis bàsics. 

Per això s’ha recuperat la gestió pública de cinc escoles bressol privatitzades durant el mandat Trias i se n’ha anunciat la construcció de set més. S’ha recuperat la prestació directa del punts d’informació i atenció de la dona, així com del servei d’atenció a les dones que pateixen violències masclistes. Són serveis fonamentals per a la comunitat, i per tant essencials per a la població més vulnerable. 

Perquè sabem que es pot fer una gestió sostenible dels recursos públics i a la vegada lluitar per la dret a l’energia, hem constituït una comercialitzadora elèctrica municipal, que donarà servei a 20.000 famílies amb energia renovable. I perquè sabem que es pot fer estalviar en els recursos que són de tothom i a la vegada lluitar perquè tothom tingui accés a un enterrament digne, estem impulsant la creació d’una funerària pública.  

 • Operador elèctric municipal
  Barcelona Energia serà la companyia elèctrica 100% pública més gran de l’Estat, que donarà servei a tot l’ajuntament i a 20.000 famílies. 
 • Contractació pública
  S’han introduït criteris socials, d’accessibilitat, de justícia de gènere, de drets laborals i de justícia ambiental: per unes polítiques públiques responsables. 
 • Pla de Recursos Humans
  Per primera vegada en 10 anys, s’augmenta la plantilla de l’Ajuntament amb 2.000 persones més. Per una administració a l’alçada dels canvis que ha tingut la ciutat.
 • ​Aigua
  Estem treballant per una gestió pública de l’aigua i per primera vegada en 10 anys, s’ha abaixat el rebut de l’aigua. 

4. Reduir desigualtats i precarietat: garantir drets, generar treball i riquesa de manera justa

Barcelona és una ciutat que genera riquesa, però en els darrers anys els veïns i veïnes hem patit les conseqüències d’una crisi econòmica que ha castigat uns barris més que d’altres i també col·lectius de dones, persones migrants i gent jove i gran per sobre de tot. En aquests dos anys hem fet l’impossible, tenint el poc marge que un ajuntament té per canviar polítiques estructurals, per reequilibrar la balança i garantir uns drets que creiem que són fonamentals per viure dignament. Per fer de Barcelona una ciutat de drets.

Per primer cop des de 2007 s’ha aturat el creixement de la desigualtat a Barcelona. S’han destinat més esforços que mai a fer una ciutat que cuida les persones amb salut mental, que garanteix l’accés als serveis municipals per les persones immigrades en situació d’irregularitat i que posa més recursos perquè les persones que viuen al carrer tinguin les necessitats cobertes. Són tres exemples de plans molt amplis que són un canvi de paradigma en la política de drets socials de l’Ajuntament. No deixar a ningú enrere i donar uns serveis de primera qualitat és el nostre repte. 

S’han posat en marxa ajuts per a famílies monoparentals, per pagar el lloguer, per a famílies amb dificultats econòmiques que tenen infants de 0 a 16 anys, s’ha fet un pla per abordar integralment la pobresa energètica i s’han triplicat les beques menjador. Mesures per redistribuir la riquesa que Barcelona té per aconseguir una ciutat on tothom tingui educació, una llar i els serveis bàsics coberts i es pugui desenvolupar en llibertat. I fer-ho per tothom, també per a les persones que fugen dels seus països, perquè Barcelona és i serà una ciutat refugi que ofereix allotjament i manutenció a les persones sol·licitants d’asil excloses de les ajudes estatals, promovent-ne l’autonomia i la inserció sociolaboral. 

 • Més inversió social
  Cap retallada en serveis, més beneficiaris de beques menjador, rendes de 0-16, monoparentals i per al servei d’atenció domiciliària. 
 • Tarifació social escoles bressol
  Un 62% de les famílies pagaran menys per portar els seus fills a l’escola bressol a partir del nou curs escolar.
 • Ajuts IBI
  Una fiscalitat més redistributiva: el que es recapta finança les rendes més baixes. 

5. Noves maneres de fer polítiques: transparència, feminismes, participació

Vam arribar a l’Ajuntament reclamant més i millor democràcia i una manera diferent de fer política. Amb un mandat de part de la ciutadania de més transparència i d’incorporació d’una cultura política basada en valors com la cooperació, la participació directa i la rendició de comptes. I ho hem fet amb perspectiva feminista. Incloent una mirada de gènere en les polítiques, actuant de forma implacable davant les agressions masclistes i desplegant una cultura econòmica de les cures. 
 
S’ha posat el pressupost 100% en obert a la disposició de la ciutadania, perquè els comptes estiguin a l’abast de tothom. Creiem que per recuperar la confiança en les institucions, cal ser els primers a combatre la corrupció. Per això s’han posat llums i taquígrafs. Impulsant una Oficina de Transparència i Bones Pràctiques que ha desplegat polítiques públiques innovadores en matèria de regeneració democràtica. Agendes transparents, limitació de sous, un codi ètic d’obligat compliment per a tota la corporació municipal, així com la primera Bústia Ètica de l’Estat: una eina digital per protegir l’anonimat de qui vulgui denunciar males praxis, com ha fet el mateix Ajuntament en el cas de Barcelona Regional.
 
Sabíem des del començament que el canvi real no seria possible si no posàvem les institucions al servei dels veïns i veïnes. Que calien respostes col·lectives a problemes col·lectius, com defensem des de l’acció comunitària. Per això també s’ha culminat la revisió del reglament de les normes de participació. Per poder convertir en consultes ciutadanes aquelles propostes que sorgeixen des de la ciutadania. Com també calia posar totes les facilitats perquè tothom tingui veu i vot i pugui participar, com hem aconseguit amb la plataforma de codi obert, Decidim.Barcelona, que fa seguiment de tots els processos participatius oberts a la ciutat, barri a barri.

 • Pla de Justícia de Gènere 
  Revisió de l'elaboració de pressupostos, model urbà i mobilitat adaptada a la vida quotidiana, reducció de la feminització de la pobresa i dret a cuidar i ser cuidat.
 • Decidim.Barcelona
  La primera plataforma de codi obert feta amb i per a la ciutadania, que ha servit per confeccionar el PAM i tots els processos participatius
 • Bústia ètica
  ​Una bústia segura per rebel·lar casos de corrupció, única a Europa. 
 • ​​​​Trobades amb l’alcaldessa
  Cada 15 dies l’alcaldessa fa una trobada amb els veïns i veïnes d’un barri, per escoltar tothom i no perdre mai el contacte amb tot el que passa a la ciutat. 
 • La Filadora
  Financem projectes d’entitats i d’iniciativa ciutadana, a partir dels excedents de sou de càrrecs electes de BComú a l'Ajuntament.