Barcelona té nom de dona

1 de cada 3 dones de Barcelona hem patit violència greu al llarg de la vida. Les dones ens fem càrrec del 90% del treball de cures i patim una bretxa salarial del 25%. Per tot això, a Barcelona En Comú tenim com a prioritat construir una ciutat justa, habitable i inclusiva per les dones, una Barcelona feminista i orgullosa de les seves veïnes amb orígens, edats, sexualitats i gèneres diversos.

Fem front a la violència masclista

 • Hem augmentat en més de 2.000.000 € la despesa per combatre la violència masclista, fins als 5.400.000 € l’any.
 • Hem augmentat el 14% les places d’acollida per a dones i els seus fills i filles víctimes de violència masclista.
 • Hem municipalitzat els serveis d’atenció a les dones (SARA, PIAD’s) per millorar‑ne les condicions laborals i garantir la qualitat dels serveis.
 • Estem integrant 15 escoles i instituts cada any a la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació.
 • Hem creat el protocol No Callem contra les agressions sexuals en col·laboració amb els principals festivals i sales de música de la ciutat.


Combatem la pobresa i precarietat que pateixen moltes dones a la ciutat

 • Hem estat el primer ajuntament de l’Estat en publicar la bretxa salarial. També incentivem que les empreses que treballen amb l’Ajuntament ho facin.
 • Hem creat un ajut d’1.800.000 € per a 2.065 famílies monoparentals.
 • Hem impulsat 877 plans d’ocupació per a dones en un any, i hem donat 213 ajuts per contractació de dones a PIMES.
 • Hem impulsat 5 programes nous a l’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores de Barcelona Activa.


Donem valor a la cura de les persones i repartim de manera més justa el treball de cura que fan les dones

 • Hem creat el Centre d’Informació i Recursos per a persones i famílies cuidadores.
 • Hem doblat els recursos del programa Respir Plus, per pagar estades temporals en residències de la tercera edat i donar un descans a les famílies cuidadores.
 • Hem augmentat en 30.000.000€ el Servei d’Atenció Domiciliària per arribar a més usuàries i garantir millors condicions laborals de les treballadores.
 • Hem invertit 2.000.000 € més en el Servei de Teleassistència, del qual el 72% de les persones usuàries són dones.
 • Hem creat cinc noves escoles bressol i n’estem construint cinc més.


Promocionem els drets de les dones i les persones LGTBI

 • Hem creat el Centre Municipal de Recursos LGTBI.
 • Hem creat vuit places específiques per a sol·licitants d’asil LGTBI amb el programa d’ajuda al refugiat Nausica.
 • Hem ampliat els recursos per prevenir les ITS a través de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
 • Hem creat el programa Carolines per garantir els drets de les dones trans treballadores sexuals.
 • Hem aconseguit que el 60% dels premis i distincions atorgats per l’Ajuntament el 2017 hagin estat per dones.