Barcelona la fa la seva gent

La ciutat en què vivim la fem entre tots i totes: la ciutadania, les persones que  s'autoorganitzen en associacions i col·lectius, les que treballen a la ciutat, les que no formen part de cap candidatura política. Per això defensem que les propostes per transformar la ciutat i les  institucions s'han d'elaborar i posar en pràctica de manera  col·lectiva.

Del 25 de març al 14 d'abril desenvoluparem un procés de participació obert a tota la ciutadania per a l'elaboració del programa electoral, en què es puguin aportar i debatre propostes sobre la base de les necessitats de cadascun dels barris. Volem incloure, d'aquesta manera, les demandes i necessitats que contribuiran a elaborar el  programa final amb què concorrerem a les properes eleccions municipals  per guanyar una Barcelona, ​​uns districtes i uns barris dels quals ens puguem sentir orgulloses.

Tens una bona idea o solució per al teu barri?

Pots participar-hi en línia o presencialment.

  • Presencialment: pots posar-te en contacte amb qualsevol grup de barri de Barcelona En  Comú. D'altra banda, els grups de barri duran a terme trobades amb els  diferents actors per anar recollint demandes, que seran pujades a la plataforma DemocracyOS per ser debatudes en comú.
  • Digitalment a través de la plataforma DemocracyOS, que permet aportar i valorar propostes i també afegir-hi anotacions. 

Les  propostes resultants del procés, que finalitza el dia 14 d'abril a les  23:59, seran analitzades per l'equip de programa, els eixos temàtics i  els grups de barri amb els següents criteris:

    1. Valoració per part de la comunitat a través del web.

    2. Integraciótransversalitat i no-duplicació. Si és raonable, es procurarà agrupar mesures similars, per reforçar-ne l'efecte i les possibilitats d'aplicació exitosa.

    3. Viabilitat juridicoeconòmica.  S'analitzaran les mesures candidates considerant que puguin ser  raonablement abordades amb les competències i els recursos de  l'Ajuntament.

    4. Alineació amb l'enfocament polític i tècnic de Barcelona En Comú.  No s'acceptaran mesures que contradiguin els acords ja adoptats per Barcelona En Comú (principis, codi ètic, pla de xoc, etc.).

Es consideraran totes les aportacions, ja que permetran enriquir el procés d'elaboració del document de programa complet i serviran per ampliar i matisar el conjunt de mesures, per  assenyalar aspectes en què caldria aprofundir o estudiar-ne la viabilitat més detingudament.

Des de Barcelona En Comú us convidem a la fase final de l'elaboració del programa als barris. Un programa fet entre totes i per a totes les persones que estimem aquesta ciutat. Un

program  En Comú, per guanyar una Barcelona que faci front a l'emergència social  i asseguri uns mínims vitals a totes les persones que hi vivim, una Barcelona més justa, que generi ocupació digna i que defensi allò públic  i comú, una Barcelona més humana, que tingui cura dels seus habitants i  de l'entorn, i una Barcelona que retorni el poder i la capacitat de  decisió a la seva gent.

A Barcelona En Comú hi ha diferents espais per aportar i  col·laborar, en els quals es continua pensant i actuant en favor d'una nova ciutat, d'una nova manera de fer les coses, transparent, col·laborativa i integradora.

PARTICIPA-HI!!