Participa en l’elaboració del programa

Obrim el procés de participació digital per a l’elaboració del programa per guanyar una Barcelona en comú amb l’objectiu de seguir enriquint i generant debat sobre les accions que volem dur a terme a la ciutat. El procés de participació va arrencar fa mesos quan, a partir de l’estiu, es van anar organitzant els diferents eixos temàtics per fer propostes a nivell de ciutat. Hem recollit un conjunt de mesures inicials i que estan en discussio com a punt de partida per a la participació digital, que finalitzarà, prèvia valoració de la viabilitat i l’estratègia global, amb la presentació del que serà el programa electoral.

Participa

La participació digital té dues fases:

1a FASE. Contribucions a partir de les mesures inicials 

Del 19 de febrer al 2 de març mitjançant DemocracyOS 

Totes les persones estan convidades a contribuir a partir de les mesures plantejades que s’estructuren en quatre blocs temàtics. Es poden comentar o matisar les mesures inicials o bé formular-ne de noves.  

2a FASE. Priorització de les mesures enriquides i ampliades

Del 7 de març al 12 de març mitjançant Agoravoting

Cada persona tindrà 12 vots per triar 3 mesures prioritàries de cadascun dels quatre blocs. Això permetrà identificar quines mesures es consideren centrals i configuraran un mandat ciutadà. 

En paral·lel a la participació digital hi haurà també espais de participació presencial a diversos punts dels districtes de la ciutat entre el 7 i el 12 de març, coincidint també amb les primàries.

 

Fem Programa En Comú >>