Grups als barris

Els grups de barri i les assemblees de districte són els espais territorials de creixement i consolidació de BComú, oberts a la participació de tothom, amb autonomia de funcionament i autogestió. S'estructuren en dos nivells complementaris: els grups de barri i les assemblees de districte. Són sobirans en els temes que afecten només al seu territori. Tenen autonomia per prendre decisions sobre la seva acció i desenvolupament. Es coordinen a través de la coordinadora territorial.