Patrimoni i Ciutat

L'eix de Patrimoni está format per activistes i professionals del sector, com ara arquitectes, urbanistes i historiadors. 

Reivindiquem el Patrimoni com a eina essencial d'empoderament urbà per a la ciutadania i com a barrera contra l'explotació especulativa de la ciutat. Reivindiquem l'espai públic de les àrees històriques i monumentals per als veïns i no per a l'explotació turística i creiem en la visió metropolitana de les dinàmiques turístiques, transformant-les en oportunitats culturals abans que econòmiques. Creiem en la funció social del Patrimoni, com a col·lector de significats comuns entre les capes socials de la ciutat, tant les de sempre com les noves i les futures. Creiem en el Patrimoni com a conjunt de peces físiques (monumentals o no, teixit urbà i àmbits populars), de memòria i de valors immaterials. Diem "no" a l'explotació turística com a única alternativa per a les permanències i apostem per a la rehabilitació com a hàbit generalitzat.

Participem en altres eixos i interactuem amb Turisme, Cultura, Urbanisme, Habitage i Ecologia.

L'acció principal ha estat la redacció del Llibre blanc del patrimoni de Barcelona, que recull la nostra visió sobre la situació del patrimoni a Barcelona, un llistat dels principals conflictes oberts a la ciutat i les propostes que tenim. També hem presentat al·legacions al Pla d'Usos de Ciutat Vella i estem treballant sobre la declaració de conjunt protegit de Ciutat Vella.

Com funcionem?

Ens comuniquem per whatsapp i correu electrònic i fem reunions presencials de una hora i mig cada quince dies.

patrimoni_barcelonaencomu@googlegroups.com
Coordinadores: 
Alessandro Scarnato i Jaume Artigues