Participació i Transparència

La Comissió de Participació i Transparència és la responsable de garantir i promoure la participació, la rendició de comptes i la transparència interna en la organització. És també la responsable de proposar i aplicar tots els protocols de funcionament dels processos participatius que emprengui BComú.

 

 

pit@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Ana Terriente i Joan Manel Ramírez