Organització

Aquesta és la comissió responsable de vetllar per l’estructura organitzativa i el seu funcionament, detectar els seus punts febles i fer propostes de millora, i moderar i facilitar els espais de deliberació i de presa de decisions. A petició del Comitè de Garanties, també pot portar a terme processos de mediació i arbitratge per la resolució de conflictes interns.

organitzacio@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Vanessa Maxé i Joan Vallvè