Eixos temàtics

Els eixos temàtics els formen persones que treballen des de fa molt temps amb temàtiques sectorials a organitzacions socials, a la universitat, a l'administració, etc. Tenen autonomia per prendre decisions sobre la seva acció i desenvolupament. Es coordinen a través de la coordinadora d'eixos.