Urbanisme i Mobilitat

L'Eix el formem tècnics i activistes que entenem que l'ordenació urbana ha d’afrontar-se des de plantejaments que relacionin els diferents usos urbans i l’espai públic de forma que es garanteixi la convivència plena de la ciutadania.

Considerem que en els últims anys aquesta relació ha patit un fort desequilibri a favor d’activitats com el turisme, l’explotació comercial o el transport privat i que calen polítiques actives que garanteixin:

  •  Un espai de proximitat i equilibri, on es fomenti el comerç de proximitat, es reforci la diversitat d’usos i hi hagi un accés igualitari als serveis de la ciutat.
  •  Hi hagi una mobilitat endreçada, on el vianant tingui prioritat, es redueixi l’espai dedicat al vehicle privat i es garanteixi la salut amb la reducció dels accidents i la contaminació.
  •  Es retorni a infants i joves l'espai i que aquest estigui fet a mida de la gent gran, amb la creació d’un entorn més segur, divers, dinàmic i participatiu.
  •  Es recuperin els espais emblemàtics barcelonins per al dia a dia, com ara els ocupats per grans projectes d’infraestructures, la activitat turística intensiva o els fenòmens de gentrificació.

Discutim i debatem de forma contínua anàlisis i propostes diverses del nostre àmbit. Per exemple: l'ordenació de terrasses, la regulació dels habitatges d’ús turístic, la implantació de polítiques de transport urbà, la revisió de plans d’usos o la necessitat d’espais públics i equipaments.

urbanisme@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Jordi Rovira
Grups de treball: 
  • Patrimoni
  • Mobilitat a peu i en bici
  • Urbanisme metropolità

Notícies relacionades a l'eix