Turisme

Som un grup interdisciplinari integrat per una dotzena de persones —activistes veïnals, professionals del turisme, geògrafs, urbanistes i arquitectes— que contribuïm a una reflexió madura i compromesa per a un model de turisme sostenible i no depredador.

Els temes de treball comprenen: la lluita contra els efectes negatius generats per la sobreexplotació turística a determinats barris; la reivindicació de la dignitat laboral per als treballadors del sector; la reivindicació de l’espai públic de les àrees històriques i monumentals per als veïns i no per a l’explotació turística; la visió metropolitana de les dinàmiques turístiques, sobretot a nivell cultural i patrimonial; la conscienciació al voltant dels efectes mediambientals dels fluxos turístics al territori municipal; i la construcció d’un relat coherent i actiu sobre el turisme que aplegui tots els aspectes involucrats: econòmics, urbanístics, laborals i culturals.

Participem en altres eixos per garantir la transversalitat que requereixen determinades polítiques relatives a l'activitat turística, com ara Drets laborals, Urbanisme, Salut, Cultura i Patrimoni.

turisme@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Alessandro Scarnato i Alberto Aquilué