Treballs i precarietats

Abordem tots els temes relacionats amb el món del treball. Recollim les reivindicacions sociolaborals dels moviments socials, rebem peticions de solidaritat de les lluites i ajudem a impulsar-les. També col·laborem en l'elaboració de propostes per assolir objectius concrets des de les institucions, com ara la clàusula de drets socials a tots els contractes municipals o el segell de qualitat de l'ocupació.

L'atur continua sent la primera preocupació de la ciutadania. A més de procurar ingressos dignes, impulsem l'autoorganització i la formació dels treballadors i treballadores per a la nova economia social i solidaria. Aquest és un dels temes prioritaris, que treballem de manera conjunta amb altres eixos, com Economia, i de manera cada cop més descentralitzada amb Barcelona Activa i els barris. La qüestió de la pobresa la treballem juntament amb l'eix Acció social i comunitària, amb l'objectiu de millorar els serveis socials, resoldre el problema del sensellarisme i incrementar els ajuts complementaris i l'atenció a la dependència.

Participem des de l'inici a la xarxa per una ILP Renda Garantida i a la Marxa de la Dignitat.

treball@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Josep Bel